Groene golf rijdt ov niet in de wielen

spijkenisse2De gemeente Spijkenisse werkt aan een groene golf op de Schenkelweg. De verkeersregelinstallaties van vijf kruispunten zullen hiervoor aan elkaar worden gekoppeld. ’s Ochtends is de groene golf gericht op het verkeer stad uit en ’s avond wordt de doorstroming van het verkeer Spijkenisse in gestimuleerd. Het verkeer zal op de groene golf worden gewezen via DRIPS. Volgens simulaties zou het kruisende ov er niet onder hoeven te lijden.

De groene golf op de Schenkelweg heeft voordelen voor het milieu en de doorstroming van het verkeer op de Schenkelweg. Maar het openbaar vervoer kruist de groene golf op twee plaatsen en in de nabije toekomst op drie plaatsen.
Met het verkeersimulatieprogramma Vissim heeft Vialis berekend dat het mogelijk is om de doorstroming op de Schenkelweg fors te verbeteren zonder dat de reistijden van het kruisende openbaar vervoer hierdoor in het gedrang komen. Besloten is een flexibele groene golf in te stellen. Nadert er geen openbaar vervoer op de kruisingen, dan krijgen de automobilisten vijf maal achtereen groen licht bij een maximumsnelheid van 50 km/uur. Nadert er een bus, dan krijgt deze een zogenaamde geconditioneerde prioriteit. Dit wil zeggen dat de bus zo snel mogelijk groen licht krijgt en in het ongunstigste geval maximaal 30 seconden moet wachten.
Door zowel het verkeer op de Schenkelweg als het kruisende openbaar vervoer flexibel te regelen, kan de groene golf in stand worden gehouden terwijl de verliestijd voor het openbaar vervoer minimaal is, aldus Vialis. De verkeersinformatie die gebruikt wordt om de verkeersregelingen flexibel op het verkeersaanbod af te stemmen is afkomstig van videodetectie. De beelden hiervan worden ook via een ADSL-verbinding naar de gemeente Spijkenisse verzonden, zodat de wegbeheerder vanaf zijn werkplek letterlijk zicht heeft op de situatie ter plaatse. In oktober 2009 moet het groenegolfsysteem volledig operationeel zijn.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.