Amsterdam biedt meer parkeer- en realtime verkeersdata voor ontwikkelaars

amsterdam_live
Verkeer in Amsterdam.

Amsterdam heeft weer nieuwe bestanden toegankelijk gemaakt voor gebruik door derden in bijvoorbeeld app’s. Zo is nu de historische bezettingsgraad van straatparkeerplaatsen in Amsterdam Centrum beschikbaar. Daarnaast is voor de hele stad nu ook open data beschikbaar van:

• De locaties en realtime bezettingsgraad van parkeergarages;
• De locaties van bijzondere parkeerplaatsen, bijvoorbeeld voor gehandicapten;
• De locaties van P+R plekken;
• De kosten van straatparkeren met bijbehorende zones én garageparkeren;
• De locaties van parkeerautomaten;
• De locaties van oplaadpunten voor elektrische auto’s, met realtime weergave of ze bezet zijn of niet.

Daarnaast is er in opdracht van gemeente Amsterdam met deze data een API gebouwd die een bezoeker van Amsterdam laat zien wat de parkeerkosten zijn in verschillende plekken in de stad. Deze informatie wordt ook afgezet tegen de tijd en de kosten die eventuele vervolgreizen met het OV met zich meebrengt. Door deze API is het bijvoorbeeld mogelijk een applicatie te bouwen die een bezoeker van het Rijksmuseum laat zien wat het kost om in een nabijgelegen garage te parkeren of dat het slimmer is om een P+R terrein te gebruiken en met het OV verder te gaan.

In een eerder stadium is al doorstromingsdata van verkeer in Amsterdam ontsloten. Momenteel wordt er samen met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) gewerkt om dit voor heel Nederland te doen. Door de complexe manier waarop de NDW de data beschikbaar maakt is de data in de LD API van CitySDK gezet en meteen gekoppeld aan de wegvakken uit het Nationaal Wegen Bestand. De doorstromingsdata zijn nu al beschikbaar. Informatie over files en wegwerkzaamheden volgt binnenkort. Verder zijn via deze API data beschikbaar van:

• Fietsparkeerplaatsen, strooiroutes, taxistandplaatsen en prognoses voor capaciteit & luchtkwaliteit (t/m 2030);
• De GIF plaatjes die de verkeerscentrale naar de Dynamische Route Informatiepanelen stuurt (DRIP borden) is online te vinden;
• routes, uitstaphaltes, parkeerplaatsen en doorrijhoogtes voor touringcars.

De kortste weg naar alle data is de Linked Data API van CitySDK. Ook staat alle data op www.amsterdamopendata.nl. De parkeerdata & API van Glimworm is te vinden via http://divvapi.parkshark.nl/

 

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.