BikePrint brengt fietsbewegingen in beeld

23b3927595BikePrint is een nieuwe analysetool die op basis van GPS-data de routes van fietsers in beeld brengt. Het instrument is ontwikkeld door de NHTV met medewerking van DAT.Mobility, de provincie Noord-Brabant en met subsidie van de Europese Unie.

BikePrint staat voor Bike Policy Renewal and Innovation by means of Tracking Technology. Het gaat om een registratie- en analysetools waarbij de beweging van fietser in beeld te brengen zijn.

Met voldoende GPS-tracks worden zo de fietspatronen van een stad zichtbaar. Dat is waardevolle beleidsinformatie voor iedereen die de fietsveiligheid wil verbeteren, meer mensen op de fiets naar een bepaald werkgebied wil krijgen of anderszins het fietsnetwerk gaat herijken, zo stelt Dirk Bussche van DAT.Mobility.
Ook kan het systeem worden ingezet voor het kalibreren van verkeersmodellen. ‘In onze huidige generatie multimodale en gedesaggregeerde verkeersmodellen houden we al heel veel rekening met ‘de fiets’, maar het kalibreren van het fietsnetwerk trekt wel een zware wissel op de beschikbaarheid van teldata. BikePrint kan daar een oplossing voor zijn. De inzichten wijzen ons ook de weg naar betere duiding van de keuzekarakteristieken van de fietser. Bikeprint laat feilloos zien waar fietsers zich ‘niet aan de modellen’ houden. Ze rijden bijvoorbeeld soms massaal om.’

Rico Andriesse, adviseur Fiets bij Goudappel Coffeng: ‘Bikeprint vult een belangrijke leemte in. Veel gemeenten weten bar weinig over het gebruik van hun fietspaden en -routes. Alleen op de drukste routes worden tellingen uitgevoerd. Op veel andere plekken tasten we in het duister.’

Joost de Kruiff van de NHTV noemt een aantal andere praktische toepassingen van BikePrint. Zo kun je beter bekijken in hoeverre de fietsinfra aansluit bij het daadwerkelijk gebruik en zien waar fietsers fietsen op ongewenste plekken. Ook vind je zo de knelpunten in een fietsnetwerk en zijn verkeerslichten beter af te stellen op fietsers.
Probleem is wel hoe je aan GPS-data komt. In Breda is daarvoor als proef de smartphone app van Positive Drive gebruikt, waarbij fietsers door gebruik van die app een beloning konden verdienen. In de praktijk worden dat soort apps echter maar mondjesmaat gebruikt en door een selectieve groepje fietsers. Meer info leverde het project B-Riders op. Van 1750 deelnemers aan het project is data verzameld, voornamelijk van e-fietsers.

Daarom kijkt men ook naar andere methodes, zoals de inzet van vrijwilligers of het laten rondrijden van een speciaal meetteam. Maar niet alle gevallen krijgt men dan – door zelfselectie van kandidaten – een representatief beeld.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.