Schultz gaat wetgeving aanpassen voor testen zelfrijdende auto’s

Mercedes-Benz-Safety-Truck-002Minister Schultz van Haegen wil grootschalige testen met zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen mogelijk maken. Daarvoor moet bestaande regelgeving worden aangepast. Minister Schultz wil een voorstel hiertoe begin 2015 naar de Tweede Kamer sturen.

Minister Schultz van Haegen: “Het tijdperk van de zelfrijdende auto is aangebroken. De ontwikkelingen op dit gebied zullen de relatie tussen bestuurder en voertuig de komende twintig jaar meer veranderen dan de afgelopen honderd jaar gebeurde. Ik wil dat we hier als Nederland niet alleen klaar voor zijn, maar internationaal ook voorop gaan lopen in deze innovatieve ontwikkeling.”
Automatisch inparkeren is al toegestaan binnen de bestaande regelgeving. Voor verdergaande toepassingen zijn de mogelijkheden binnen bestaande regelgeving beperkt. Om (testen met) zelfrijdende auto’s op de openbare weg juridisch mogelijk te maken wordt de bestaande AMvB voor ontheffingverlening door de RDW aangepast. Dat moet begin 2015 tot een voorstel leiden. Tot die tijd is testen op kleinschalig niveau mogelijk. De RDW verleent dan ontheffing en beoordeelt samen met de wegbeheerders de veiligheid.

De minister kondigt verder onderzoek aan naar vragen op het gebied van aansprakelijkheid, rijvaardigheidseisen, dataverkeer en privacy en de mogelijke impact op de infrastructuur.
Daarnaast wil de minister in internationaal verband het initiatief nemen voor de aanpassing van de regels voor de grootschalige introductie van auto’s die zelf rijden en met andere auto’s kunnen communiceren. Onder meer door met de Nederlandse automotive sector, kennisinstellingen en de auto- en truckfabrikanten een internationaal netwerk op te bouwen voor de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto’s.

Verder biedt het Europees voorzitterschap van Nederland in 2016 mogelijkheden om het voortouw te nemen in samenwerking op Europees niveau, aldus Schultz. Ter voorbereiding op het EU-voorzitterschap van Nederland wordt geïnventariseerd welke regelgeving/kaders ten behoeve van zelfrijdende auto’s op Europees niveau zouden moeten worden aangepast of waar een gezamenlijk kader wenselijk is.

De eerste aanvraag voor een test is overigens al binnen. Het gaat om een proef van een consortium van TNO met onder andere DAF, Havenbedrijf Rotterdam en Transport en Logistiek Nederland. Het consortium wil testen met autonome vrachtwagens die ‘treintje’ rijden. Inzet van het consortium is om binnen vijf jaar een techniek op de markt te brengen waarmee logistieke bedrijven met dergelijke vrachtwagens de openbare weg op kunnen.

 

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.