Floating Car Data kan detectielussen soms vervangen

fcdMet de inzet van Floating Car Data kan met minder detectielussen worden volstaan. Maar de data is nog niet zo nauwkeurig dat lussen helemaal overbodig worden.

Dat is de conclusie van een pilot waarbij gekeken is of en wanneer Floating Car Data (FDC) en datafusie lusdetectoren kan vervangen. Daarnaast werd bekeken of FCD en datafusie aanvullende mogelijkheden bieden voor levering van gegevens waarin NDW momenteel niet voorziet.

Floating Car Data wordt onder meer geleverd door TomTom, Nokia en andere partijen.

Uit de vergelijking met de lusdata blijkt niet direct dat het vervangen van lusdata op het niveau van de huidige NDW kwaliteitseisen met FCD en datafusie haalbaar is. Als de lusdata als referentie genomen worden, zijn de onnauwkeurigheid en de onbetrouwbaarheid in veel scenario’s te groot.

Maar als er minder stringente eisen aan de data worden gesteld, bijvoorbeeld voor beleidsmonitoring of evaluaties van maatregelen, kan FCD bruikbare data opleveren.

De pilot liet verder zien dat FCD en datafusie vooral goed ingezet kunnen worden voor het genereren van gegevens over snelheden.

De inzet voor het bepalen van intensiteiten is lastiger en hiervoor zijn nog vaste meetlocaties nodig, zij het mogelijk (veel) minder dan in de huidige situatie.

Patronen zoals bij filegolven en incidenten lijken doorgaans goed in beeld gebracht te worden.

Een meerwaarde van FCD en datafusie is dat de visualisaties van deze data een completer verkeersbeeld opleveren wat ook inzicht biedt in de kwaliteit en plausibiliteit van de data, aldus bleek in de pilot.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.