Nieuw type netwerkregeling in gebruik genomen

Sense kruispunt Veldhoven 1In Veldhoven is voor het eerst de netwerkregeling SENSE in gebruik genomen. De regelmethode kiest automatisch de meest optimale manier van regelen op een streng van meerdere kruispunten en kiest daarbij op basis van verkeersdrukte tussen halfstarre en voertuigafhankelijke regelingen.

De regeling is ontwikkeld door DTV Consultants. Anders dan bij andere typen netwerkregelingen wordt bij SENSE niet gekeken naar de intensiteit maar naar verkeersdrukte, aldus het bureau. Aan de hand van een (afgevlakte) verzadigingsgraad van de beschikbare groentijden worden op hoofd- en zijrichtingen realtime metingen verricht. Hierdoor wordt het, in tegenstelling tot het meten van intensiteiten, mogelijk om iets te zeggen over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Er wordt alleen naar een hoger plan geschakeld als de wachtrijen niet goed verwerkt kunnen worden. Hierdoor blijft de cyclustijd in de meeste gevallen laag, waardoor de wachttijden van het overige verkeer beperkt blijven.

Aan de hand van verschillende (instelbare) drempelwaarden wordt bepaald of een coördinatie, in Veldhoven op de Kempenbaan, wenselijk is. Als een coördinatie gewenst is, schakelen de regelingen automatisch om naar een halfstarre regelstructuur. Ook binnen deze halfstarre regelstructuur wordt opnieuw gekeken naar specifieke drempelwaarden voor de verzadigingsgraden. Per signaalgroep gelden drie niveaus: een lage, normale en hoge verzadiging. Voor alle mogelijke scenario’s is een maatregel gedefinieerd in een zogenaamde maatregeltabel. Als de verzadigingsgraden op de doorgaande richtingen hoog zijn, wordt “op netwerkniveau” opgeschakeld naar een halfstarre regeling met hogere cyclustijd; er dreigt immers een afwikkelingsprobleem. Als het rustiger wordt (lage verzadigingsgraad) gaat de netwerkcyclustijd weer automatisch omlaag.

Afhankelijk van de verzadigingsgraden op de zijrichtingen wordt “op kruispuntniveau” de verdeling van de groentijden en/of de flexibiliteit binnen het signaalplan aangepast om meer dan wel minder groen te creëren binnen de vastgestelde cyclustijd. De maatregeltabel is volledig instelbaar. Op deze locatie is de SENSE functionaliteit lokaal geprogrammeerd in de CCOL regelingen, waardoor een verkeerscentrale niet noodzakelijk is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuw type netwerkregeling in gebruik genomen - VerkeersNet

Nieuw type netwerkregeling in gebruik genomen

Sense kruispunt Veldhoven 1In Veldhoven is voor het eerst de netwerkregeling SENSE in gebruik genomen. De regelmethode kiest automatisch de meest optimale manier van regelen op een streng van meerdere kruispunten en kiest daarbij op basis van verkeersdrukte tussen halfstarre en voertuigafhankelijke regelingen.

De regeling is ontwikkeld door DTV Consultants. Anders dan bij andere typen netwerkregelingen wordt bij SENSE niet gekeken naar de intensiteit maar naar verkeersdrukte, aldus het bureau. Aan de hand van een (afgevlakte) verzadigingsgraad van de beschikbare groentijden worden op hoofd- en zijrichtingen realtime metingen verricht. Hierdoor wordt het, in tegenstelling tot het meten van intensiteiten, mogelijk om iets te zeggen over de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Er wordt alleen naar een hoger plan geschakeld als de wachtrijen niet goed verwerkt kunnen worden. Hierdoor blijft de cyclustijd in de meeste gevallen laag, waardoor de wachttijden van het overige verkeer beperkt blijven.

Aan de hand van verschillende (instelbare) drempelwaarden wordt bepaald of een coördinatie, in Veldhoven op de Kempenbaan, wenselijk is. Als een coördinatie gewenst is, schakelen de regelingen automatisch om naar een halfstarre regelstructuur. Ook binnen deze halfstarre regelstructuur wordt opnieuw gekeken naar specifieke drempelwaarden voor de verzadigingsgraden. Per signaalgroep gelden drie niveaus: een lage, normale en hoge verzadiging. Voor alle mogelijke scenario’s is een maatregel gedefinieerd in een zogenaamde maatregeltabel. Als de verzadigingsgraden op de doorgaande richtingen hoog zijn, wordt “op netwerkniveau” opgeschakeld naar een halfstarre regeling met hogere cyclustijd; er dreigt immers een afwikkelingsprobleem. Als het rustiger wordt (lage verzadigingsgraad) gaat de netwerkcyclustijd weer automatisch omlaag.

Afhankelijk van de verzadigingsgraden op de zijrichtingen wordt “op kruispuntniveau” de verdeling van de groentijden en/of de flexibiliteit binnen het signaalplan aangepast om meer dan wel minder groen te creëren binnen de vastgestelde cyclustijd. De maatregeltabel is volledig instelbaar. Op deze locatie is de SENSE functionaliteit lokaal geprogrammeerd in de CCOL regelingen, waardoor een verkeerscentrale niet noodzakelijk is.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.