Simpele reisapp wordt het meest gebruikt

smartphoneJe moet er echt wat aan hebben, het moet makkelijk te bedienen zijn en als het daarbij ook nog eens leuk is, dan heb je een reisapp die wellicht aanslaat. Maar hou het vooral simpel.

Dat is de conclusie van een verkenning van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) die op verzoek van Beter Benutten keek wanneer je iets kunt verwachten van reisinfo apps.

Het huidige aanbod aan mobiliteitsdiensten is groot, groeit nog steeds.  en heeft verschillende verschijningsvormen. Er zijn de laatste jaren in binnen- en buitenland allerlei websites en applicaties voor pc’s, tablets en mobiele telefoons op de markt gekomen die de reiziger in één of meer keuzeprocessen in zijn mobiliteitsgedrag ondersteunen. Zo kennen we Waze, Filejeppen, Uwaygo, Mobile Ninja, Go About en nog een handvol apps die deels met subsidie van IenM werden ontwikkeld.

Het KiM onderzoek gaat niet in op de vraag in hoeverre dergelijke apps werkelijk zoden aan de dijk zetten, maar heeft vooral gekeken wanneer een app zou kunnen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Beter Benutten.

Applicaties slaan vooral aan wanneer ze voorzien in gewin (het product heeft nut, de gebruiker heeft er iets aan), gemak (de applicatie is makkelijk te bedienen, het gebruik wijst zich vanzelf) en genot (een mooie vormgeving, mogelijkheden tot spel en plezier, enzovoort), aldus KiM. Deze aspecten zijn niet allemaal even belangrijk. Het gewin of nut staat voorop; dit is een basisbehoefte. Wanneer een applicatie niet in betrouwbare reisinformatie voorziet, zal iemand deze niet snel opnieuw gebruiken. De dimensie ‘gemak’ wordt wel getypeerd als dissatisfier: wanneer de applicatie hier niet in voorziet, maakt dit de gebruiker minder tevreden. De dimensie ‘genot’ is in dit verband een satisfier: gebruikers zijn aangenaam verrast wanneer de applicatie in genotsaspecten voorziet, maar zijn niet ontevredener over de app wanneer deze ontbreken.

In het algemeen kun je zeggen dat mensen vooral behoefte hebben aan simpele informatie over reis-, vertrek- en aankomsttijden, kortom informatie die het reizen makkelijker maakt. De meeste mensen hoeven niet maximaal geïnformeerd te worden, maar hebben genoeg hebben aan een oplossing die ‘goed genoeg’ is. Bij te veel keuzemogelijkheden ontstaat keuzestress.

Of een app écht wordt gebruikt (en dus niet alleen maar gedownload), hangt af van bovenstaande aspecten. Hiernaast zijn steeds ook de kenmerken van de gebruiker zelf relevant, evenals de situatie waarin  deze de app gebruikt.

Het rapport geeft geen uitsluitsel over de effectiviteit van de apps die nu op de markt zijn. Wel constateert men dat apps die het moeten hebben van bijdragen van de gebruikers zelf (TimesUpp, Mobile Ninja) nog niet voldoende deelnemers hebben om effectief te zijn.

Wellicht wordt meer duidelijk uit het onderzoek dat de Consumentenbond uitvoert op verzoek van de directie Beter Benutten naar het aanbod en het gebruik van systemen en diensten voor reisinformatie en navigatie.

Onderwerpen: , ,

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Simpele reisapp wordt het meest gebruikt - VerkeersNet

Simpele reisapp wordt het meest gebruikt

smartphoneJe moet er echt wat aan hebben, het moet makkelijk te bedienen zijn en als het daarbij ook nog eens leuk is, dan heb je een reisapp die wellicht aanslaat. Maar hou het vooral simpel.

Dat is de conclusie van een verkenning van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) die op verzoek van Beter Benutten keek wanneer je iets kunt verwachten van reisinfo apps.

Het huidige aanbod aan mobiliteitsdiensten is groot, groeit nog steeds.  en heeft verschillende verschijningsvormen. Er zijn de laatste jaren in binnen- en buitenland allerlei websites en applicaties voor pc’s, tablets en mobiele telefoons op de markt gekomen die de reiziger in één of meer keuzeprocessen in zijn mobiliteitsgedrag ondersteunen. Zo kennen we Waze, Filejeppen, Uwaygo, Mobile Ninja, Go About en nog een handvol apps die deels met subsidie van IenM werden ontwikkeld.

Het KiM onderzoek gaat niet in op de vraag in hoeverre dergelijke apps werkelijk zoden aan de dijk zetten, maar heeft vooral gekeken wanneer een app zou kunnen bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van Beter Benutten.

Applicaties slaan vooral aan wanneer ze voorzien in gewin (het product heeft nut, de gebruiker heeft er iets aan), gemak (de applicatie is makkelijk te bedienen, het gebruik wijst zich vanzelf) en genot (een mooie vormgeving, mogelijkheden tot spel en plezier, enzovoort), aldus KiM. Deze aspecten zijn niet allemaal even belangrijk. Het gewin of nut staat voorop; dit is een basisbehoefte. Wanneer een applicatie niet in betrouwbare reisinformatie voorziet, zal iemand deze niet snel opnieuw gebruiken. De dimensie ‘gemak’ wordt wel getypeerd als dissatisfier: wanneer de applicatie hier niet in voorziet, maakt dit de gebruiker minder tevreden. De dimensie ‘genot’ is in dit verband een satisfier: gebruikers zijn aangenaam verrast wanneer de applicatie in genotsaspecten voorziet, maar zijn niet ontevredener over de app wanneer deze ontbreken.

In het algemeen kun je zeggen dat mensen vooral behoefte hebben aan simpele informatie over reis-, vertrek- en aankomsttijden, kortom informatie die het reizen makkelijker maakt. De meeste mensen hoeven niet maximaal geïnformeerd te worden, maar hebben genoeg hebben aan een oplossing die ‘goed genoeg’ is. Bij te veel keuzemogelijkheden ontstaat keuzestress.

Of een app écht wordt gebruikt (en dus niet alleen maar gedownload), hangt af van bovenstaande aspecten. Hiernaast zijn steeds ook de kenmerken van de gebruiker zelf relevant, evenals de situatie waarin  deze de app gebruikt.

Het rapport geeft geen uitsluitsel over de effectiviteit van de apps die nu op de markt zijn. Wel constateert men dat apps die het moeten hebben van bijdragen van de gebruikers zelf (TimesUpp, Mobile Ninja) nog niet voldoende deelnemers hebben om effectief te zijn.

Wellicht wordt meer duidelijk uit het onderzoek dat de Consumentenbond uitvoert op verzoek van de directie Beter Benutten naar het aanbod en het gebruik van systemen en diensten voor reisinformatie en navigatie.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.