Big data en toerisme: bezoekers Scheveningen onderzocht

scheveningenScheveningen is een omvangrijke, toeristische attractie in de gemeente Den Haag. Naast de lusten van een aantrekkelijk en goed bereikbaar strand, zoals een prettige omgeving voor de eigen inwoners en een bijdrage aan de lokale economie, zijn er uiteraard ook de lasten van grote stromen verkeer die zorgen voor opstoppingen, parkeerproblematiek en volle trams. Maar om hoeveel mensen gaat het dan eigenlijk? En waar komen deze vandaan? En hoe verschillen de bezoekersaantallen over de dagen van de week en afhankelijk van de weersomstandigheden of evenementen die plaatsvinden?

Big data biedt nieuwe mogelijkheden om 365 dagen per jaar inzicht te geven in bezoekersaantallen en kenmerken van deze bezoekers: wat is hun herkomst? Komen ze vaker naar Scheveningen? Welke nationaliteit hebben deze bezoekers?

Met antwoorden op deze vragen weet de gemeente bijvoorbeeld hoe zij het beter het verkeer kan managen: moeten we de verkeerslichten en informatieborden anders afstellen in het weekend dan doordeweeks? En hoe zit dat bij evenementen en op tropische dagen met topdrukte? Op welke reizigers kunnen we ons richten om de verkeersdruk af te laten nemen? Welke P+R-voorzieningen bieden een goed alternatief voor parkeren dicht bij het strand?

Deze vragen vormden de aanleiding voor de gemeente Den Haag om de bureaus Mezuro en Decisio te vragen de bezoekersaantallen van Scheveningen beter in kaart te brengen. Daarvoor is een monitor opgesteld die gebruik maakt van anonieme mobiele telefoongegevens. Behalve dat de monitor voor mobiliteitsvraagstukken kan worden gebruikt, biedt hij uiteraard ook aanknopingspunten voor effectmetingen van toeristisch beleid, campagnes en evenementen en risico-inschattingen voor de veiligheid op en rond het strand.

De resultaten zijn nog niet bekend; het onderzoek is nog gaande. De resultaten zullen in de loop van 2015 beschikbaar komen.

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.