‘Slimme mobiliteit en de stad’ biedt kansen voor bedrijfsleven

iskandar-malaysia-smart-city-3Slimme mobiliteit speelt in toenemende mate een rol bij het vinden van oplossingen voor urgente verstedelijkingsvraagstukken. Daarom organiseert Verkeersnet op 12 mei het congres Verkeer in de slimme stad voor verkeerskundigen, planologen en stedenbouwers. Maar ook voor het bedrijfsleven liggen er kansen om nieuwe producten en diensten aan de man te brengen, zowel in binnen- als in buitenland.

Zo roept het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwerpers op voorstellen in te dienen voor het thema Slimme Mobiliteit in de Stad. Door mobiliteit slimmer en efficiënter te organiseren en ruimtelijk goed te integreren, kan de leefbaarheid in de stad aanzienlijk worden verbeterd. Bovendien biedt het kansen voor een meer duurzame verstedelijking, aldus de initiatiefnemers.

De vraag van het fonds is of er nieuwe vormen van stedelijkheid denkbaar zijn die beter geënt zijn op slimme multimodale vervoerssystemen. Het accent ligt op transit oriented developments (TOD’s), netwerk- en knooppuntontwikkeling, het ontsluiten en verbinden van nieuwe stedelijke gebieden of het beperken van de verplaatsingsbehoefte door het ontwikkelen van decentrale knooppunten.

Uit de inzendingen selecteert het fonds een aantal voorstellen. Per geselecteerd voorstel stelt het fonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan.

De vraag van het Stimuleringsfonds naar voorstellen komt voort uit het AARO programma ‘Stedelijke Transformaties’. Dat is gericht op ontwerpvraagstukken waarvoor steden zich gesteld zien als gevolg van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-economische veranderingen. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenM. Jaarlijks is er € 275.000 beschikbaar.

Ook in het buitenland liggen kansen voor Nederlandse bedrijven om kennis over Verkeer in de slimme stad uit te dragen. Zo organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een speciale bijeenkomst voor bedrijven die mogelijkheden zien als het gaat om de ontwikkeling van Smart Cities in India.

De Indiase premier Narendra Modi heeft het plan gelanceerd om 100 zogeheten ‘smart cities’ te creëren: hypermoderne steden met geautomatiseerde vuilnisophaaldiensten, slimme mobiliteitssystemen en sensors die water- en energiegebruik in de gaten houden.

Deze ontwikkelingen zijn interessant voor Nederlandse bedrijven, aldus de RVO die bedrijven oproept voor een informatiebijeenkomst hierover.

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.