Rijadvies op maat kan helpen om files en ongevallen te voorkomen

a67Het op maat geven van rijadvies aan weggebruikers kan bijdragen aan een betere doorstroming en weggebruikers zijn ook bereid om hun rijstijl op basis van deze adviezen aan te passen. Ze willen er alleen nog niet voor betalen.
Dat is de conclusie van een serie proeven op de A67 met verschillende apps die de bestuurder informeren over wat er gaat komen.
Uit de proef in het kader van Brabant in-car III blijkt dat 85 procent van de deelnemers de rijadviezen van de apps die beproefd werden soms tot altijd opvolgt.

Dat maakt volgens de onderzoekers de apps een goede aanvulling voor een juiste snelheidskeuze en maakt het mogelijk om files en gevaarlijke situaties door snelheidsverschillen te voorkomen.

Bij Brabant in-car III hebben meer dan 3.000 mensen de apps gedownload en gemiddeld waren er 150 gebruikers per dag die de apps actief gebruikten. In totaal zijn er 12.000 ritten met de apps gemaakt.

Het in-car project op de A67 kent verschillende onderdelen. In Brabant in-car I werden demonstratieprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, in Brabant in-car II lag de focus op daadwerkelijke gedragsverandering. In Brabant in-car III staat het oplossen van concrete doorstromingsproblemen centraal met behulp van apps.

Eén van de toepaste apps in in-car III was Blikr. De deelnemers van Blikr installeerde een navigatie app die verrijkt was met extra rijadviezen. Deze hadden betrekking op het naderen van een drukke rijbaan, het kiezen van de juiste rijstrook, het afstand houden bij invoegend verkeer en het naderen van het begin en einde van een file.

Een ander app was Smoover. Die gaf rijadviezen op basis van kunstmatige intelligentie en verkeersvoorspellingen. Het voordeel daarvan is dat files niet alleen reactief bestreden worden zodra ze opgetreden zijn, maar ook proactief, bij dreigende filevorming. De Smoover app presenteert de rijadviezen grafisch en als gesproken tekst, geïntegreerd in volwaardige navigatiesoftware.

ZOOF tenslotte zette in op gebruiksvriendelijkheid met de focus op veelrijders die hun route al goed kennen. Voor hen voegt ZOOF dagelijks nuttige informatie toe. Allereerst adviezen over snelheid, volgafstand en rijstrook om de doorstroming en veiligheid te bevorderen. Daarnaast ook route-informatie, files, reistijd en aankomsttijd.

Wat betreft opvolging is vanuit monitoring en evaluatie met name gekeken naar de snelheidsadviezen. 15 procent geeft aan snelheidsadviezen nooit op te volgen, de overige 85 procent volgt deze soms tot altijd op. 83% van de deelnemers kiest zijn snelheid op basis van een mix tussen eigen waarneming, de matrixborden boven de weg en de adviezen van de apps.

Verder zijn ritprofielen geanalyseerd en is ingezoomd op de vraag hoe automobilisten reageren op een snelheidsadvies. Die ritprofielen laten zien dat vaak, indien het verkeer dit toelaat, sprake is van opvolging. Na het verkrijgen van een advies, bijvoorbeeld om langzamer te gaan rijden, is te zien dat men dat inderdaad vaak doet.

Omdat het aantal dagelijks actieve gebruikers van de apps te laag was om daadwerkelijk invloed te hebben op de doorstroming van de A67 is ervoor gekozen de doorstromingseffecten te bepalen met behulp van een simulatie. Daarbij is gevarieerd met de verkeersintensiteit, de samenstelling van het verkeer, het type adviezen en de penetratiegraad van het aantal deelnemers. Het blijkt dat bij een penetratie van enig niveau tussen de 1 en 10 procent, slimme advisering, en ‘voldoende’ drukte een vermindering van voertuigverliesuren optreedt.

De vraag is nog wel hoe er een business case uit deze bevingen te maken is. Gebleken is namelijk ook dat automobilisten niet bereid zijn te betalen voor dit type diensten.

Onderwerpen:

Auteur: admin

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rijadvies op maat kan helpen om files en ongevallen te voorkomen - VerkeersNet

Rijadvies op maat kan helpen om files en ongevallen te voorkomen

a67Het op maat geven van rijadvies aan weggebruikers kan bijdragen aan een betere doorstroming en weggebruikers zijn ook bereid om hun rijstijl op basis van deze adviezen aan te passen. Ze willen er alleen nog niet voor betalen.
Dat is de conclusie van een serie proeven op de A67 met verschillende apps die de bestuurder informeren over wat er gaat komen.
Uit de proef in het kader van Brabant in-car III blijkt dat 85 procent van de deelnemers de rijadviezen van de apps die beproefd werden soms tot altijd opvolgt.

Dat maakt volgens de onderzoekers de apps een goede aanvulling voor een juiste snelheidskeuze en maakt het mogelijk om files en gevaarlijke situaties door snelheidsverschillen te voorkomen.

Bij Brabant in-car III hebben meer dan 3.000 mensen de apps gedownload en gemiddeld waren er 150 gebruikers per dag die de apps actief gebruikten. In totaal zijn er 12.000 ritten met de apps gemaakt.

Het in-car project op de A67 kent verschillende onderdelen. In Brabant in-car I werden demonstratieprojecten ontwikkeld en uitgevoerd, in Brabant in-car II lag de focus op daadwerkelijke gedragsverandering. In Brabant in-car III staat het oplossen van concrete doorstromingsproblemen centraal met behulp van apps.

Eén van de toepaste apps in in-car III was Blikr. De deelnemers van Blikr installeerde een navigatie app die verrijkt was met extra rijadviezen. Deze hadden betrekking op het naderen van een drukke rijbaan, het kiezen van de juiste rijstrook, het afstand houden bij invoegend verkeer en het naderen van het begin en einde van een file.

Een ander app was Smoover. Die gaf rijadviezen op basis van kunstmatige intelligentie en verkeersvoorspellingen. Het voordeel daarvan is dat files niet alleen reactief bestreden worden zodra ze opgetreden zijn, maar ook proactief, bij dreigende filevorming. De Smoover app presenteert de rijadviezen grafisch en als gesproken tekst, geïntegreerd in volwaardige navigatiesoftware.

ZOOF tenslotte zette in op gebruiksvriendelijkheid met de focus op veelrijders die hun route al goed kennen. Voor hen voegt ZOOF dagelijks nuttige informatie toe. Allereerst adviezen over snelheid, volgafstand en rijstrook om de doorstroming en veiligheid te bevorderen. Daarnaast ook route-informatie, files, reistijd en aankomsttijd.

Wat betreft opvolging is vanuit monitoring en evaluatie met name gekeken naar de snelheidsadviezen. 15 procent geeft aan snelheidsadviezen nooit op te volgen, de overige 85 procent volgt deze soms tot altijd op. 83% van de deelnemers kiest zijn snelheid op basis van een mix tussen eigen waarneming, de matrixborden boven de weg en de adviezen van de apps.

Verder zijn ritprofielen geanalyseerd en is ingezoomd op de vraag hoe automobilisten reageren op een snelheidsadvies. Die ritprofielen laten zien dat vaak, indien het verkeer dit toelaat, sprake is van opvolging. Na het verkrijgen van een advies, bijvoorbeeld om langzamer te gaan rijden, is te zien dat men dat inderdaad vaak doet.

Omdat het aantal dagelijks actieve gebruikers van de apps te laag was om daadwerkelijk invloed te hebben op de doorstroming van de A67 is ervoor gekozen de doorstromingseffecten te bepalen met behulp van een simulatie. Daarbij is gevarieerd met de verkeersintensiteit, de samenstelling van het verkeer, het type adviezen en de penetratiegraad van het aantal deelnemers. Het blijkt dat bij een penetratie van enig niveau tussen de 1 en 10 procent, slimme advisering, en ‘voldoende’ drukte een vermindering van voertuigverliesuren optreedt.

De vraag is nog wel hoe er een business case uit deze bevingen te maken is. Gebleken is namelijk ook dat automobilisten niet bereid zijn te betalen voor dit type diensten.

Onderwerpen:

Auteur: Steven Don

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.