Update voor RWS C-regelaar

Vanwege reorganisaties en personeelsverloop bij Rijkswaterstaat is het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar in 2008 niet verlengd. Hierdoor heeft het onderhoud vanaf medio 2008 stilgelegen. Bureau Goudappel gaat de software nu updaten.
De dienst Verkeer en Scheepsvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft nu een tijdelijk onderhoudscontract met Goudappel Coffeng afgesloten met een looptijd tot eind 2009. In deze periode zal gewerkt worden aan het actueel houden van de huidige versie van de RWS C-regelaar. DVS zal deze periode gebruiken om het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar voor de langere termijn vorm te geven.Op basis van de prioritering van de werkzaamheden zal in eerste instantie gewerkt worden aan de twee volgende onderdelen:
• koppelsignalen volgens het fabrikantonafhankelijke PTP-protocol van de Astrin;
• aanpassen van CRDEBUG ten behoeve van toepassing binnen het CVMS (Centraal Verkeersregelinstallaties Management Systeem). In de loop van het onderhoudsjaar zullen de vervolgwerkzaamheden worden ingepland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Update voor RWS C-regelaar - VerkeersNet

Update voor RWS C-regelaar

Vanwege reorganisaties en personeelsverloop bij Rijkswaterstaat is het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar in 2008 niet verlengd. Hierdoor heeft het onderhoud vanaf medio 2008 stilgelegen. Bureau Goudappel gaat de software nu updaten.
De dienst Verkeer en Scheepsvaart (DVS) van Rijkswaterstaat heeft nu een tijdelijk onderhoudscontract met Goudappel Coffeng afgesloten met een looptijd tot eind 2009. In deze periode zal gewerkt worden aan het actueel houden van de huidige versie van de RWS C-regelaar. DVS zal deze periode gebruiken om het beheer en onderhoud van de RWS C-regelaar voor de langere termijn vorm te geven.Op basis van de prioritering van de werkzaamheden zal in eerste instantie gewerkt worden aan de twee volgende onderdelen:
• koppelsignalen volgens het fabrikantonafhankelijke PTP-protocol van de Astrin;
• aanpassen van CRDEBUG ten behoeve van toepassing binnen het CVMS (Centraal Verkeersregelinstallaties Management Systeem). In de loop van het onderhoudsjaar zullen de vervolgwerkzaamheden worden ingepland.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.