NDW maakt nieuwe afspraken over uitruilen data

dataNDW heeft nieuwe afspraken gemaakt met een aantal grote afnemers van haar data. Er wordt niet langer gewerkt met (betaalde) licentie-overeenkomsten, maar met een Data+Diensten overeenkomst. Nieuw is dat het hierbij om een uitruil met gesloten beurzen gaat: NDW levert data inclusief een aantal services, terwijl de betreffende marktpartij een wederdienst aanbiedt die de wegbeheerders helpt bij het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. NDW sluit vooralsnog met 14 partijen zo’n Data+Diensten overeenkomst.

Alle wegverkeersgegevens van NDW zijn als open data beschikbaar – en daar verandert de nieuwe overeenkomst niets aan. Een aantal marktpartijen heeft echter behoefte aan extra ondersteunende services door NDW, zoals duidelijke afspraken over de snelheid waarmee eventuele storingen in de datastroom worden verholpen en een 24/7-helpdesk. Tot nu toe werd voor die extra services een vergoeding gevraagd, maar met de nieuwe overeenkomsten maakt NDW afspraken met een geïnteresseerde marktpartij over wederdiensten. Deze tegenprestaties verschillen per overeenkomst, maar ze hebben altijd betrekking op data, datadoorgifte of informatiediensten. Voorbeelden zijn: het aanbieden van een TMC-dienst met veiligheidsberichten, het verrijken van de data en de doorgifte van veiligheidsgerelateerde berichten aan weggebruikers (bijvoorbeeld ‘spookrijder gesignaleerd’).

De nieuwe aanpak biedt voordelen voor alle betrokkenen, zo meldt de NDW. De marktpartijen hechten belang aan de afspraken over de beschikbaarheid van data en systemen en de aanvullende services van NDW. NDW op haar beurt kan dankzij de overeengekomen wederdiensten door de afnemers gerichter bijdragen aan de beleidsdoelen van de wegbeheerders. Prestaties als het verrijken van de data en het gegarandeerd doorgeven van veiligheidsgerelateerde berichten dragen immers direct en indirect bij aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Meer in het algemeen betekent de nieuwe Data+Diensten overeenkomst dat markt en overheid nog nauwer en inhoudelijker samenwerken aan betrouwbare verkeersinformatie.

Veertien partijen gaan met NDW samenwerken conform een Data+Diensten overeenkomst, waaronder Andes, ANWB, ARS T&TT, Be-Mobile, Fileradar, HERE, INRIX, Locatienet, OOha Media, Traffic Link, Transpute, TriOpSys en Vialis.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.