Nieuw verkeersmodel voor Amsterdam

amsterdam2Ouderen reizen anders dan jongeren. Veelverdieners reageren anders op beprijzing dan minderverdieners. Het doelgroep-gericht modelleren van verkeersprognoses wint aan belang. Het zit allemaal in het nieuwe verkeersmodel dat Amsterdam in gebruik heeft genomen.

Het Verkeersmodel Amsterdam is een zogenaamd discrete keuzemodel. Dit betekent dat het, net als met het nu vervangen GenMod, de verkeersprognoses kan herleiden tot verklarende factoren en doelgroepen.

Juist in het Amsterdamse met haar diversiteit in bevolking, is het immers jammer om met ‘de gemiddelde Nederlander’ te moeten rekenen, zegt Jelmer Herder van Goudappel. Met thema’s als vergrijzing en verjonging van buurten en de doelgroepgebonden populariteit van elektrische auto’s en scooters is segmentatie in verplaatsingsgedrag op basis van variabelen als inkomen, etniciteit, leeftijd, gezinssamenstelling, persoonlijkheid en leefstijl enorm belangrijk. “Deze kracht van het GenMod-tijdperk gaat met nieuwe uitbreidingen door in het VMA-tijdperk.”

Het VMA maakt gebruik van een aantal toekomstscenario’s: Voor 2015 en 2020 wordt gebruik gemaakt van een trendscenario, het Amsterdams Realistisch scenario. Voor 2025 en 2030 zijn naast het Amsterdams Realistisch scenario ook de scenario’s Global Economy en Regional Communities van het CPB te gebruiken. Het Global Economy is een scenario met een hoge economische groei en ontwikkeling van sociaal economische gegevens, het Regional Communities scenario is een scenario met een lagere economische groei en ontwikkeling van sociaal economische gegevens. Voor bestemmingsplannen en andere juridische procedures makt Amsterdam gebruik van het Amsterdams Realistisch scenario.

Het Amsterdamse model is ontwikkeld door de combinatie van Goudappel Coffeng en Significance. Het is ontwikkeld op basis van OmniTRANS-software.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Nieuw verkeersmodel voor Amsterdam - VerkeersNet

Nieuw verkeersmodel voor Amsterdam

amsterdam2Ouderen reizen anders dan jongeren. Veelverdieners reageren anders op beprijzing dan minderverdieners. Het doelgroep-gericht modelleren van verkeersprognoses wint aan belang. Het zit allemaal in het nieuwe verkeersmodel dat Amsterdam in gebruik heeft genomen.

Het Verkeersmodel Amsterdam is een zogenaamd discrete keuzemodel. Dit betekent dat het, net als met het nu vervangen GenMod, de verkeersprognoses kan herleiden tot verklarende factoren en doelgroepen.

Juist in het Amsterdamse met haar diversiteit in bevolking, is het immers jammer om met ‘de gemiddelde Nederlander’ te moeten rekenen, zegt Jelmer Herder van Goudappel. Met thema’s als vergrijzing en verjonging van buurten en de doelgroepgebonden populariteit van elektrische auto’s en scooters is segmentatie in verplaatsingsgedrag op basis van variabelen als inkomen, etniciteit, leeftijd, gezinssamenstelling, persoonlijkheid en leefstijl enorm belangrijk. “Deze kracht van het GenMod-tijdperk gaat met nieuwe uitbreidingen door in het VMA-tijdperk.”

Het VMA maakt gebruik van een aantal toekomstscenario’s: Voor 2015 en 2020 wordt gebruik gemaakt van een trendscenario, het Amsterdams Realistisch scenario. Voor 2025 en 2030 zijn naast het Amsterdams Realistisch scenario ook de scenario’s Global Economy en Regional Communities van het CPB te gebruiken. Het Global Economy is een scenario met een hoge economische groei en ontwikkeling van sociaal economische gegevens, het Regional Communities scenario is een scenario met een lagere economische groei en ontwikkeling van sociaal economische gegevens. Voor bestemmingsplannen en andere juridische procedures makt Amsterdam gebruik van het Amsterdams Realistisch scenario.

Het Amsterdamse model is ontwikkeld door de combinatie van Goudappel Coffeng en Significance. Het is ontwikkeld op basis van OmniTRANS-software.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.