Individueel rijadvies heeft potentie om files aanzienlijk te reduceren

rijadviesMet gedetailleerd individueel rijadvies is het mogelijk om verkeer beter te later doorstromen, bijvoorbeeld door de auto’s beter te verdelen over de rijstroken.

Onderzoeker Wouter Schakel van de TU Delft ontwikkelde hiervoor een systeem en toonde via simulaties aan dat de reistijdvertraging onder optimale omstandigheden met 40 tot 50% kan worden gereduceerd.

Schakel promoveert maandag 18 mei op dit onderwerp.

Met geautomatiseerd rijadvies voor individuele automobilisten, via zogenoemde Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), is het mogelijk om de doorstroming op de wegen te vergroten en files te voorkomen. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de TU Delft ontwikkelde Wouter Schakel een adviserend ADAS dat een aantal leemtes vult tussen bestaande systemen.
Schakel: ‘De huidige systemen functioneren óf op kleinere schaal (voertuigcontrole zoals Adaptive Cruise Control) óf op grotere schaal (bijvoorbeeld route-advies). Dit systeem werkt echter op de tussenliggende tactische schaal, en geeft adviezen over zowel de afstand tot de voorligger als de snelheid en de rijstrookkeuze. Potentiële problemen die ongeveer 1 tot 2 km verderop liggen, kunnen daardoor worden gereduceerd.

De eerste stap die het systeem zet, is het verzamelen van verkeersdata (uit lussen in de weg en floating car data van rijdende auto’s) om daarmee de verkeerstoestand te schatten. Daardoor wordt voor het eerst de specifieke verkeerstoestand op rijstrookniveau bekend. In tegenstelling tot het algemener schatten van verkeer op de gehele weg (alle rijstroken samen). De tweede stap van het systeem is om op basis van de geschatte verkeerstoestand adviezen af te leiden en die naar de voertuigen te sturen.
Het systeem van Schakel past drie verschillende maar simpele principes toe om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Ten eerste het advies om, als er nog plaats is, van rijstrook te wisselen als er verderop een file zou kunnen ontstaan op de huidige rijstrook. Ten tweede het advies om aan het eind van de file niet onnodig veel afstand te houden. Dit is met andere woorden een melding: ‘u nadert het einde van de file’. Het derde mogelijke advies aan de automobilist is om naar de linkerstrook te gaan als er fileterugslag dreigt bij een afrit op de hoofdweg (dit gebeurt als die afrit volloopt).

schakel_300x224_02Schakel heeft de effectiviteit van het systeem geschat via computersimulaties. ‘In optimale omstandigheden is de reistijdvertraging te reduceren met 40-50%’, zegt de promovendus. ‘Dan moet iedereen dus een kastje hebben dat deze rijadviezen geeft én moet iedereen die adviezen ook opvolgen. Dat zal in de praktijk niet direct gebeuren maar ook als bijvoorbeeld maar 10% van de auto’s meedoet, zie je al een behoorlijk effect.’

Overigens zal het nog wel even duren voordat de aanpak die Schakel voorstelt ook in de praktijk wordt gebracht. ‘We moeten zeker nog een aantal technische en organisatorische hobbels nemen, maar ik denk dat het zeker mogelijk is dat er binnen vijf jaar auto’s rijden met app’s die dit soort adviezen geven. Misschien moeten we eenvoudig beginnen en het systeem daarna uitbreiden. Het advies om bestuurders aan het einde van een file actiever te maken, is bijvoorbeeld vrij simpel, maar tegelijk ook zeer effectief.’

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.