Nog te weinig deelnemers aan Spookfileproject A58

a58Het project Spookfile A58 uit het Beter Benutten programma levert enkele maanden na de start nog geen resultaten op de weg op.

Weliswaar worden de apps gedownload, weinig automobilisten gebruiken ze ook echt.

Spookfile A58 is een project in het kader van het ITS spoor van het Beter Benutten programma. Doel van het project is het ontwikkelen, testen en implementeren van een Spookfiledienst die de frequentie en lengte van files ontstaan door schokgolfvorming kan terugdringen en voorkomen

Het project is gestart met de diensten Zoof, FlowPatrol en SmartCar. De diensten geven via apps snelheidsadviezen, zowel om langzamer te gaan rijden bij een naderende file als om harder te rijden bij het uitrijden van de file. Sommige van de diensten geven daarnaast nog een rijstrook en afstandsadvies.

Minimaal 2% van de weggebruikers moet het advies opvolgen om een effect op de verkeersafwikkeling te kunnen verwachten. Maar dat aantal wordt niet gehaald.

De apps zijn weliswaar bijna 4000 keer gedownload, slechts enkele tientallen automobilisten gebruiken de apps daadwerkelijk tijdens de spits. Zo zijn er in totaal in juni gemiddeld 13 gebruikersritten in de avondspits, in de richting Tilburg –Eindhoven gerealiseerd. Hiervan waren er 8,5 met advies. Er zijn minimaal 60 gebruikers per uur in de avondspits nodig om een verkeerskundig effect te hebben.

Door de wervingsactiviteiten op te voeren hoopt men meer gebruikers van de apps te krijgen.

Het totale project kent overigens twee fases: de connected en de coöperatieve fase. In de nu lopende eerste fase gaat communicatie van de data vanuit de auto’s en de adviessnelheid er naar toe via het 3g/4g cellulaire netwerk van de mobiele telefoon, dat enkele seconden vertraging kent. Tijdens de coöperatieve fase gaat dit via wegkantinfrastructuur met gebruikmaking van de WiFi-p techniek, waarmee de overdrachtssnelheid veel groter wordt en er dus meer mogelijkheden zijn om real-time adviezen te geven. Volgens planning zou de tweede fase dit najaar van start moeten gaan.

Met het totale project is circa 17 miljoen euro gemoeid, waarvan het Rijk circa 11 miljoen bijdraagt. Een kleine 5 miljoen legt het bedrijfsleven bij, de rest komt van de provincie en de SRE.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.