Breda start met Singelmijden

bredaBreda start volgend jaar met Singelmijden. Een variant op spitsmijden, maar dan in de stad.

Bij dit project worden weggebruikers op de singels van Breda en de stedelijke invalswegen die uitkomen op de singels van Breda verleid om in ruil voor een beloning deze wegen van Breda te mijden in de spitsperiodes, een andere route te nemen of van modaliteit te veranderen.

Potentiële deelnemers worden persoonlijk benaderd op basis van een kentekenregistratie en ze zullen ook op de route zelf gewezen worden op deelname aan het project (via borden of flyers).

Deelname en ritregistratie vinden plaats via een app, aangevuld met een wegkantsysteem.

Singelmijden richt zich op drie mijdmethodes: tijdmijden, routemijden en een modal shift. Het project beoogt die groepen specifiek aan te spreken.

Zo is de groep routemijders qua omvang klein, maar nieuw gedrag beklijft beter. Voor tijdmijdingen geldt het tegenovergestelde. Die kunnen het vertrektijdstip aanpassen, maar doen dit vaak niet.
Voor het bepalen van de mogelijke overstappers van auto naar ov of fiets wordt een analyse uitgevoerd op de afstand tussen herkomst en bestemming. Op basis van ervaringsgegevens is volgens de gemeente bekend dat slechts 1-2% overstapt naar het openbaar vervoer en circa 5% naar de fiets. Door hier vooraf op te analyseren, kan een gerichter en meer persoonlijk aanbod worden gedaan waardoor de kans op deelname naar verwachting sterk wordt vergroot.

Die deelnemers kunnen in eerste instantie op een financiële tegemoetkoming rekenen. Maar, zo leert de ervaring, dat werkt maar tijdelijk. Daarom wordt na zes maanden de financiële prikkel geleidelijk omgezet naar een andere beloningsvorm die meer stuurt op de intrinsieke motivatie. De gemeente denkt onder andere na over een basisbeloning aangevuld met de kans op een prijs.

Op basis van ervaringen met Spitsmijden in Brabant heeft de gemeente becijferd dat circa 1.000 mijdingen per dag mogelijk moeten zijn in Breda. De gemeente denkt daarvoor zo’n 2000 actieve deelnemers te kunnen werven waarvan dagelijks de helft daadwerkelijk de aanbevelingen opvolgt. Dat leidt tot 500 mijdingen per dag in de ochtend en eenzelfde aantal in de avondspits.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.