Zelfrijdende auto leidt tot meer autokilometers

googlecarIntroductie van de zelfsturende auto zal tot meer autokilometers leiden. Dat is de uitkomst van een studie van de University of Michigan.

De discussie over het effect van de zelfsturende auto op het gebruik komt in de VS langzamerhand op gang. Eén van de vraagpunten daarbij is wie de early adopters zullen zijn van dit nieuwe vervoermiddel. Niemand die het nog weet. Sommige deskundigen houden het op de jongeren, anderen stellen dat juist ouderen de zelfrijdende auto als gemakkelijke oplossing zullen omarmen.

Het onderzoek van de universiteit van Michigan richtte zich op de jongeren. Uitgangspunt vormde de constatering dat steeds minder jongeren hun rijbewijs halen. Uit een ander recent onderzoek was bekend wat daar voor de belangrijkste redenen zijn. Een aantal van die redenen zullen wegvallen op het moment dat men kan beschikken over een zelfrijdende auto, zoals bijvoorbeeld ‘geen tijd om mijn rijbewijs te halen’. Andere redenen zouden blijven opgaan (‘ik maak me zorgen over de impact van autorijden op het milieu’).

De studie combineerde beide databestanden, en daaruit volgt een nieuwe groep die toegang zou krijgen tot de auto, als die zelfrijdend zou zijn. Van die groep werd vervolgens berekend hoe vaak en hoever ze zouden rijden. Daaruit leiden de onderzoeker af dat het autogebruik met 11% zal toenemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Zelfrijdende auto leidt tot meer autokilometers - VerkeersNet

Zelfrijdende auto leidt tot meer autokilometers

googlecarIntroductie van de zelfsturende auto zal tot meer autokilometers leiden. Dat is de uitkomst van een studie van de University of Michigan.

De discussie over het effect van de zelfsturende auto op het gebruik komt in de VS langzamerhand op gang. Eén van de vraagpunten daarbij is wie de early adopters zullen zijn van dit nieuwe vervoermiddel. Niemand die het nog weet. Sommige deskundigen houden het op de jongeren, anderen stellen dat juist ouderen de zelfrijdende auto als gemakkelijke oplossing zullen omarmen.

Het onderzoek van de universiteit van Michigan richtte zich op de jongeren. Uitgangspunt vormde de constatering dat steeds minder jongeren hun rijbewijs halen. Uit een ander recent onderzoek was bekend wat daar voor de belangrijkste redenen zijn. Een aantal van die redenen zullen wegvallen op het moment dat men kan beschikken over een zelfrijdende auto, zoals bijvoorbeeld ‘geen tijd om mijn rijbewijs te halen’. Andere redenen zouden blijven opgaan (‘ik maak me zorgen over de impact van autorijden op het milieu’).

De studie combineerde beide databestanden, en daaruit volgt een nieuwe groep die toegang zou krijgen tot de auto, als die zelfrijdend zou zijn. Van die groep werd vervolgens berekend hoe vaak en hoever ze zouden rijden. Daaruit leiden de onderzoeker af dat het autogebruik met 11% zal toenemen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.