Kamer legt spitsmijden aan banden

spitsmijdenAls het aan de Tweede Kamer ligt mogen spitsmijdenprojecten niet langer meer duren dan drie maanden. En wie misbruik maakt van de regeling, kan op een boete rekenen.

Moties van deze strekking zijn nog net voor het Kamerreces aangenomen.

Aanleiding voor de moties, onder meer ingediend door het Kamerlid Hoogland, is het vermoeden dat er gefraudeerd wordt om de beloningen die samenhangen met het spitsmijden te incasseren. Hoogland heeft daar al herhaaldelijk op gewezen en minister Schultz heeft inmiddels een onderzoek toegezegd.

De bedragen die bij spitsmijden kunnen worden verdiend kunnen oplopen tot €100 per maand. De Hoogland-motie stelt onder andere dat de gehanteerde prikkels onvoldoende specifiek zijn en daarnaast moeilijk handhaafbaar zijn, waardoor onwenselijk gedrag optreedt. En dat veelvuldig plegen van fraude in het kader van deze projecten niet kan worden uitgesloten.

Reden om het rechtstreeks uitkeren van geld aan automobilisten in ruil voor het mijden van de spits te maximeren tot drie maanden, waarbij bovendien sprake moet zijn van grote werkzaamheden.

Een andere Kamermotie die is aangenomen stelt dat de beloning die automobilisten die onjuiste informatie opgeven moet worden terugbetaald. Bovendien kan men eventueel een boete verwachten.
De moties vormen inmiddels voor IenM aanleiding om te bekijken of lopende projecten moeten worden aangepast en of er alternatieven zijn voor financiële beloningen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Kamer legt spitsmijden aan banden - VerkeersNet

Kamer legt spitsmijden aan banden

spitsmijdenAls het aan de Tweede Kamer ligt mogen spitsmijdenprojecten niet langer meer duren dan drie maanden. En wie misbruik maakt van de regeling, kan op een boete rekenen.

Moties van deze strekking zijn nog net voor het Kamerreces aangenomen.

Aanleiding voor de moties, onder meer ingediend door het Kamerlid Hoogland, is het vermoeden dat er gefraudeerd wordt om de beloningen die samenhangen met het spitsmijden te incasseren. Hoogland heeft daar al herhaaldelijk op gewezen en minister Schultz heeft inmiddels een onderzoek toegezegd.

De bedragen die bij spitsmijden kunnen worden verdiend kunnen oplopen tot €100 per maand. De Hoogland-motie stelt onder andere dat de gehanteerde prikkels onvoldoende specifiek zijn en daarnaast moeilijk handhaafbaar zijn, waardoor onwenselijk gedrag optreedt. En dat veelvuldig plegen van fraude in het kader van deze projecten niet kan worden uitgesloten.

Reden om het rechtstreeks uitkeren van geld aan automobilisten in ruil voor het mijden van de spits te maximeren tot drie maanden, waarbij bovendien sprake moet zijn van grote werkzaamheden.

Een andere Kamermotie die is aangenomen stelt dat de beloning die automobilisten die onjuiste informatie opgeven moet worden terugbetaald. Bovendien kan men eventueel een boete verwachten.
De moties vormen inmiddels voor IenM aanleiding om te bekijken of lopende projecten moeten worden aangepast en of er alternatieven zijn voor financiële beloningen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.