Proef met Stedelijk Incident Management in Arnhem-Nijmegen geslaagd

SIMEen proef om ook in de stad Incident Management in te zetten is succesvol verlopen. Hoewel het effect op de doorstroming nog niet bekend is, is men in de regio Arnhem-Nijmegen dermate tevreden dat Stedelijk Incident Management (SIM) wordt voorgezet.

Ongevallen en incidenten zorgen in de regio Arnhem-Nijmegen regelmatig voor grote vertragingen. Hoewel er geen meetgegevens beschikbaar zijn over de gevolgen van incidenten op het regionale en stedelijke wegennet, leert de ervaring dat incidenten in de Willemstunnel of de Nijmeegse Waalbrug directe gevolgen hebben op de doorstroming op het regionale en stedelijke wegennet.

Vanaf september 2014 loopt daarom een pilot waarbij weginspecteurs worden ingezet op het stedelijk wegennet van zowel de gemeenten Arnhem en Nijmegen en tevens het aansluitende provinciale wegennet. Die moeten direct ingrijpen als ergens een verkeersstremming wordt gemeld.

Gemiddeld worden die 22 keer per week.  60% van de meldingen vindt plaats tijdens de ochtend- of avondspits of op koopavond op de donderdagen. De rest van de meldingen vindt plaats buiten de spits.

47% van de meldingen werd veroorzaakt door een ongeval en 28% door een pechgeval. De overige 25% van de meldingen kent een zeer uiteenlopende oorzaak, zoals een storing (7%), voorwerpen (5%), schade aan infrastructuur (1%), verkeersaanbod (3%), enzovoort.

De uitvoering van de pilot wijkt op een aantal onderdelen af van de landelijke IM regeling zoals deze wordt toegepast op het hoofd- en provinciale wegennet. Zo wordt na ontvangst van een incidentmelding niet direct een IM-bergingsvoertuig gestuurd naar de ongevalslocatie, maar een weginspecteur.

Uit een evaluatie blijkt dat de opzet organisatorisch – met wat aanpassingen hier en daar – naar behoren functioneert. Onderzoek naar het effect van SIM op het aantal voertuigverliesuren op het onderliggend wegennet loopt nog.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.