Noord-Holland start project voor multimodale Reisinformatie

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Nederlandse Spoorwegen (NS), ProRail,de Nationale Databank Wegverkeers-gegevens (NDW) en Grenzeloze OpenbaarVervoer Informatie (GOVI) werken aan Multimodale Reisinformatie (MMRI) voor reizigers. Op 23 september ondertekenden de partijen de startverklaringvoor deze pilot in Noord-Holland.
De pilot heeft als doel de weggebruikers ge├»ntegreerde dynamische wegverkeers- en openbaar vervoer informatie te geven. Opzet is dat ook businformatie – naast trein- en wegverkeersinformatie en verwijzing naar P + R aan de weggebruikers wordt gegeven.
De informatie zal te zien zijn op dynamische route informatie panelen in de berm (bermDRIPs). Het gaat om de weergave en vergelijking van actuele reistijden tot een bepaalde eindbestemming, bijvoorbeeld Amsterdam stad.
Of integrale reisinformatie inderdaad effect heeft, wordt in de pilot onderzocht. De pilot duurt 2 jaar.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.