Start dialoog aanbesteding kilometerprijs

De dialoog met 18 geselecteerde marktpartijen voor de aanbesteding van het kilometerprijssysteem start op 29 september. Met de aanbesteding worden de apparatuur en bijbehorende diensten ingekocht om de voortgang van het systeem te waarborgen en om de techniek van het kilometerprijssysteem grootschalig te kunnen testen.

Voor de aanbesteding hebben 47 partijen zich volgens de procedure als deelnemer aangemeld. Het gaat zowel hierbij om afzonderlijke bedrijven als om combinaties van bedrijven. Er zijn partijen bij die in meerdere percelen meedoen. De door de partijen ingediende verzoeken tot deelneming zijn beoordeeld. Daaruit zijn 18 partijen geselecteerd voor de concurrentiegerichte dialoog. Deze dialoog is de volgende stap in de aanbesteding voor de vijf zogeheten tijd kritische percelen, het zogenaamde ‘garantiespoor’. Dit zijn de onderdelen die het hart van het systeem vormen en als terugvaloptie noodzakelijk zijn voor grootschalige praktijktesten met het systeem van de kilometerprijs. Na de preselectie van marktpartijen hebben er tijdens de zomer drie kort gedingen plaatsgevonden. Na positieve uitspraken voor de kant van het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan de dialoog met de markt nu snel beginnen.

De overheid wil de kilometerprijs zo veel mogelijk aan de markt over laten. Daartoe kunnen bedrijven (onderdelen van) de kilometerprijs uitvoeren zoals het leveren van het ‘kastje’ of de datacommunicatiediensten. Hiervoor worden (samen met de markt) bepaalde certificeringseisen ontwikkeld waar de partijen aan moeten voldoen. Dit is het zogenaamde ‘hoofdspoor’. Op 18 december vorig jaar gingen hiervoor de gesprekken van start.

Binnenkort gaat het wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer, hierin staan de belangrijkste uitgangspunten van het kilometerprijssysteem en de tariefopbouw.
Overigens zal invoeringsdatum van de kilometerheffing naar het zich laat aanzien weer naar achteren worden geschoven. Minister Eurlings gaat nu uit van invoering in september 2012, maar als het even tegenzit kan het ook oktober 2014 worden, zo schrijft hij de Kamer.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.