Reistijden meten met data uit verkeerslichten

reistijdenVerkeersdata kan op veel manieren worden ingewonnen, bijvoorbeeld met detectielussen of met Floating Car Data. Met een nieuwe methode is data uit verkeerslichten ook te gebruiken om reistijden te meten.

Dat is bijzonder, omdat je met een lus bij de verkeerslichten in principe alleen de aanwezigheid van een voertuig detecteert.  Wanneer een enkel voertuig door een netwerk rijdt, kun je aan de hand van detectiemeldingen nog wel de reistijd uitrekenen. Maar in werkelijkheid heb je te maken met meer voertuigen.  En welke detectiemelding hoort dan tot welk voertuig?

Om dit vraagstuk te beantwoorden is een realtime microscopisch verkeersmodel ontwikkeld door Sweco Nederland. Daarmee zijn individuele voertuigen door een netwerk te volgen.

Dat werkt aldus. Steeds meer verkeerslichteninstallaties zenden realtime de lichtbeelden en detectiemeldingen naar een centrale server, waarop een realtime verkeersmodel draait.
Als een detector aan de rand van het netwerk een voertuig detecteert, wordt op hetzelfde moment en dezelfde locatie een voertuig in het verkeersmodel gegenereerd. Dit voertuig wordt hierna in het model gesimuleerd. Als een andere detector een voertuig detecteert vindt er een realtime kalibratie van het verkeersmodel plaats. Een speciaal hiervoor ontwikkeld algoritme zoekt het voertuig dat het meest waarschijnlijk door de detectielus gedetecteerd is. Dit voertuig wordt in het verkeersmodel verplaatst naar de locatie van de betreffende detectielus, enzovoort.
Modelled Car Data (MCD) noemt men deze nieuwe databron voor verkeersinformatie. Op die manier is informatie over reistijden in te winnen, maar ook over intensiteiten, wachrijlengtes en HB-matrices.

In samenwerking met de Provincie Noord-Holland is een pilotstudie op de N201 ter hoogte van Hoofddorp uitgevoerd. In deze studie zijn de huidige met kentekencamera’s gemeten reistijden vergeleken met reistijden berekend op basis van MCD. Dat blijkt betrouwbare resultaten op te leveren, aldus Sweco.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.