NDW start levering van Floating Car Data

floatingcardataSinds kort neemt NDW Floating Car Data af van het Belgische bedrijf Be-Mobile.  Floating Car Data betreft gegevens afkomstig van mobiele bronnen zoals navigatiesystemen, telefoonapplicaties en ‘fleet management’ systemen. Zuid Holland is de eerste afnemer.

De levering betreft snelheidsgegevens, geaggregeerd op minuutniveau, waarbij op zo klein mogelijke wegsegmenten inzicht wordt geboden in de verkeerssituatie op alle rijkswegen, provinciale wegen en grotere gemeentelijke ontsluitingswegen.

De eerste die er gebruik van gaat maken is de provincie Zuid-Holland. NDW bekijkt of er aanleiding is om de gegevens voor heel Nederland te gaan leveren.

De gegevens worden vooralsnog alleen beschikbaar gesteld voor (werkzaamheden in opdracht van) overheden en zullen daardoor niet als Open Data worden verspreid. Of dat zo blijft, moet begin 2017 duidelijk worden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.