Groen Golf Team verdient zich terug

verkeerslichtenEen vermindering van de verliestijd met 24 procent in de ochtendspits en 31 procent in de avondspits. Dat was het resultaat van een optimalisatieslag van het Groene Golf Team in Apeldoorn. Daar werden vier achter elkaar gelegen kruispunten op de centrumring met behulp van Transyt beter op elkaar afgestemd. Het is één van de voorbeelden waar de regelspecialisten van het Team opvallende besparingen wisten te realiseren. In totaal leveren de inspanningen van het Team op jaarbasis ongeveer € 43 miljoen aan maatschappelijke baten op.
Het Groene Golf Team is één van de succesvollere projecten binnen Fileproof programma van V&W. Het Team bekijkt op verzoek van wegbeheerder wat er te verbteren is aan verkeersregelingen. Per kruispunt wordt gemiddeld een winst behaald van circa 8.500 voertuigverliesuren per jaar. Sinds de oprichting in 2006 heeft het Groene Golf Team circa 620 verkeersregelinstallaties doorgelicht. Deze projecten leveren Nederland een besparing op van 3,9 miljoen voertuigverliesuren per jaar. Dat is 2 tot 3% van alle wachttijd in het verkeer en leidt jaarlijks tot ongeveer € 43 miljoen maatschappelijke baten, aldus heeft men berekend.
Het Groene Golf Team heeft intussen 47 verkeerskundigen opgeleid, van wie 43 momenteel nog daadwerkelijk in de verkeerskunde werkzaam zijn. Het Team gaat zeer waarschijnlijk nog twee jaar door met de activiteiten. Daarbij streeft men naar een verdere organisatorische inbedding van de aandacht voor dit thema bij wegbeheerders en toeleverende marktpartijen. Verder zal men zich naast functioneel onderhoud bij verkeersregelinstallaties, ook concentreren op functioneel onderhoud bij verkeersmanagementsystemen op het hoofdwegennet.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.