SimSmartMobility uit de startblokken

Het ambitieuze project SimSmartMobility van TNO, TU Delft en Connecting Mobility heeft geleid tot een eerste prototype van een model waarmee de effecten van Smart Mobility diensten zijn door te rekenen.

Met behulp van de tool kan bijvoorbeeld het aantal mensen dat een dienst gebruikt, het percentage gebruikers dat de adviezen opvolgt, of de configuratie van een dienst worden gevarieerd. Hierdoor kan het effect van deze variaties op het verkeer worden berekend.

Met SimSmartMobility zou een bestuurder of beleidsmaker van een overheid in korte tijd uitleg en inzicht moeten kunnen krijgen in de verkeerskundige effecten van Smart Mobility diensten en combinaties van diensten op lokale en/of regionale schaal.

De tool baseert zich daarbij op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag.
Smart Mobility gaat over de zelfrijdende auto, deelauto’s, nieuwe OV-oplossingen en informatisering van de auto. Maar ook over slimme verkeerslichten en slimme verkeersinformatiesystemen.

Het betreft een open platform waar in het prototype de eerste twee projecten zijn ingevoerd. Maar dat moeten er snel meer worden als het aan de initiatiefnemers ligt. Die kans is groot, want inmiddels hebben zich 19 andere organisaties aangesloten bij het initiatief. Dat zijn Antea, Automotive NL, Advin, BEREIK!, DAT.Mobility, DTV Consultants, Dynniq Nederland, Goudappel Coffeng, MAP traffic management, Movares, Provincie Noord-Holland, Provincie Noord-Brabant, Royal Haskoning DHV, Rijkswaterstaat, Studio Bereikbaar, Sweco Nederland, TASS International Mobility Center, TSS en Witteveen+Bos.

De ontwikkeling van het model moet Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen ook kansen bieden om hun kennis op dit gebied internationaal op de kaart te zetten.


Mail de redactie