Strategisch Beraad Verkeersmanagement van start

Het nieuwe Strategisch Beraad Verkeersmanagement en Verkeersinformatie buigt zich over strategische ontwikkelingen op dit terrein. Het beraad moet helpen om de strategische vraagstukken mede als gevolg van technologische ontwikkelingen en hogere penetratiegraad van individuele systemen, van antwoorden te voorzien.
Bij de ontvangst van het eindadvies van de Adviescommissie Verkeersinformatie onder leiding van Jan Laan eerder dit jaar, zegde minister Eurlings de oprichting van een Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement toe. ‘Het beraad gaat een vervolg geven aan de dialoog tussen marktpartijen en overheden, die nodig is om de ambities en doelen voor betere benutting en reisinformatie te realiseren’, aldus omschrijft Connekt waar het beraad is ondergebracht de doelstelling.
Het beraad wordt voorgezeten door Jeannette Baljeu, voorzitter van het samenwerkingsverband van de zeven stadsregio’s in het kader van verkeer en vervoer. De opdracht van het beraad is het voeren van gestructureerd overleg tussen marktpartijen en overheden ‘door invloedrijke vertegenwoordigers op directeursniveau.’ Thema’s van dit overleg: strategische vraagstukken en ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement en verkeersinformatie. In de eerste plaats is het doel om richting te geven aan de strategische ontwikkelingen van verkeersmanagement en verkeersinformatie in Nederland. Ook moeten er afspraken over besluiten, activiteiten en de rolverdeling tussen publieke en private partijen worden gerealiseerd.

Verder is bij Connekt het project Gegevensuitwisseling Routeplanners en Navigatiesystemen (GROUN) van start gegaan. Routekeuze van vrachtverkeer en navigatiesystemen staan al enige tijd in de aandacht. Er komen steeds meer klachten van omwonenden en decentrale overheden over doorgaand vrachtverkeer op daarvoor ongeschikte wegen. De oplossing zit volgens Connekt in het organiseren van een effectieve uitwisseling van gegevens over geschikte routes tussen wegbeheerders en marktpartijen. Connekt heeft in het afgelopen jaar het voortouw genomen om bovenstaand proces te begeleiden met  het project ‘Tegengaan Ongewenste Routes’ (TOR). Inmiddels heeft dit een vervolg gekregen onder de naam van ‘Gegevensuitwisseling Routeplanners en Navigatiesystemen’. In het afgelopen jaar vonden al gesprekken plaats hierover met vertegenwoordigers van centrale en decentrale wegbeheerders, kaartenmakers, navigatie providers en weggebruikers, vervoerders en verladers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.