File op snelweg in autospiegel

Decentrale overheden kunnen meer verkeersdata vrijgeven

Minister Schultz vraagt de decentrale overheden zich extra in te zetten om publieke verkeersdata beschikbaar te maken voor service providers. Het gaat dan bijvoorbeeld om geldende maximumsnelheden en venstertijden.

In een brief aan de Kamer schetst Schulz de rolverdeling zoals die zich ontwikkelt tussen wegbeheerders en private partijen, die beide verkeersinformatie aanbieden.

Op hoofdlijnen kent de markt voor verkeersinformatie twee segmenten: individuele dienstverlening en collectieve informatievoorziening, aldus Schultz.

Individuele dienstverlening kenmerkt zich door het bieden van een op de persoon gericht reis- en/of routeadvies. Het betreft verkeersinformatie die gecombineerd wordt met andere informatie over het individu, zoals herkomst en/of bestemming. Daarmee wordt de informatie op maat en gepersonifieerd aangeboden. Voorbeelden zijn file-alerts, routeinformatie (al dan niet voorzien van parkeerinformatie) en vertrekalarmen. Deze dienstverlening wordt in Nederland aangeboden door zelfstandige, commerciële dienstverleners en vindt plaats via apps, navigatiesystemen (ingebouwd in de auto of los), geïntegreerd aangeboden in een persoonsgebonden informatiepakket. Er is een actieve en groeiende markt, met vele spelers, nationaal en internationaal.

Collectieve dienstverlening bestaat uit een algemeen beeld van het verkeer, bijvoorbeeld waar files staan en wat de verwachte vertraging is. Deze informatie wordt aangeboden door zowel private partijen als direct door wegbeheerders. De berichtgeving door marktpartijen geschiedt traditioneel veelal via radio en TV. Wegbeheerders beschikken in ons land niet over eigen radio- of TV-kanalen, maar kunnen wel een actieve woordvoeringslijn inzetten. Daarnaast is er een actieve samenwerking met dienstverleners die daar wel toegang toe hebben om een groot publiek te bereiken voor algemene verkeersinformatie en informatie bij calamiteiten voor wegbeheerders. Wegbeheerders informeren de weggebruiker daarnaast  via informatiepanelen boven en naast de weg (DRIPS en tekstkarren) en websites.

Data voor de individuele diensten komen uit eigen systemen van marktpartijen en uit andere private en publieke bronnen. Marktpartijen geven aan zeer geïnteresseerd te zijn om informatie van wegbeheerders mee te nemen in hun dienstenaanbod (bijv. wegwerkzaamheden, incidenten, maximumsnelheden, berichten uit de verkeerscentrale, locatie en aanvangstijden van basisscholen, etc.) om zo de dienstverlening verder te verbeteren en verrijken. Door de veelheid en diversiteit aan private spelers in dit segment vindt de publiek-private samenwerking plaats op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling, bijvoorbeeld via NDW.

Maar dat kan nog beter. Daarom  heeft de minister decentrale overheden per brief het belang van ontsluiting van publieke data aangegeven en aangespoord hier de komende tijd nog meer inzet op te plegen.

Tenslotte bieden nieuwe media mogelijkheden tot uitbreiding van collectieve berichtgeving. Zo maken private partijen alsook wegbeheerders tegenwoordig bijvoorbeeld gebruik van Twitter, Facebook en apps. Deze nieuwe informatiekanalen, gericht op collectieve informatievoorziening, zijn niet geschikt tijdens het besturen van een voertuig (in tegenstelling tot de radio). Daarom ontsluiten wegbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, deze informatie via een machine-leesbare datastroom die, snel en op maat, verwerkt kan worden in eerder genoemde individuele diensten die wel geschikt zijn tijdens het autorijden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Decentrale overheden kunnen meer verkeersdata vrijgeven - VerkeersNet
File op snelweg in autospiegel

Decentrale overheden kunnen meer verkeersdata vrijgeven

Minister Schultz vraagt de decentrale overheden zich extra in te zetten om publieke verkeersdata beschikbaar te maken voor service providers. Het gaat dan bijvoorbeeld om geldende maximumsnelheden en venstertijden.

In een brief aan de Kamer schetst Schulz de rolverdeling zoals die zich ontwikkelt tussen wegbeheerders en private partijen, die beide verkeersinformatie aanbieden.

Op hoofdlijnen kent de markt voor verkeersinformatie twee segmenten: individuele dienstverlening en collectieve informatievoorziening, aldus Schultz.

Individuele dienstverlening kenmerkt zich door het bieden van een op de persoon gericht reis- en/of routeadvies. Het betreft verkeersinformatie die gecombineerd wordt met andere informatie over het individu, zoals herkomst en/of bestemming. Daarmee wordt de informatie op maat en gepersonifieerd aangeboden. Voorbeelden zijn file-alerts, routeinformatie (al dan niet voorzien van parkeerinformatie) en vertrekalarmen. Deze dienstverlening wordt in Nederland aangeboden door zelfstandige, commerciële dienstverleners en vindt plaats via apps, navigatiesystemen (ingebouwd in de auto of los), geïntegreerd aangeboden in een persoonsgebonden informatiepakket. Er is een actieve en groeiende markt, met vele spelers, nationaal en internationaal.

Collectieve dienstverlening bestaat uit een algemeen beeld van het verkeer, bijvoorbeeld waar files staan en wat de verwachte vertraging is. Deze informatie wordt aangeboden door zowel private partijen als direct door wegbeheerders. De berichtgeving door marktpartijen geschiedt traditioneel veelal via radio en TV. Wegbeheerders beschikken in ons land niet over eigen radio- of TV-kanalen, maar kunnen wel een actieve woordvoeringslijn inzetten. Daarnaast is er een actieve samenwerking met dienstverleners die daar wel toegang toe hebben om een groot publiek te bereiken voor algemene verkeersinformatie en informatie bij calamiteiten voor wegbeheerders. Wegbeheerders informeren de weggebruiker daarnaast  via informatiepanelen boven en naast de weg (DRIPS en tekstkarren) en websites.

Data voor de individuele diensten komen uit eigen systemen van marktpartijen en uit andere private en publieke bronnen. Marktpartijen geven aan zeer geïnteresseerd te zijn om informatie van wegbeheerders mee te nemen in hun dienstenaanbod (bijv. wegwerkzaamheden, incidenten, maximumsnelheden, berichten uit de verkeerscentrale, locatie en aanvangstijden van basisscholen, etc.) om zo de dienstverlening verder te verbeteren en verrijken. Door de veelheid en diversiteit aan private spelers in dit segment vindt de publiek-private samenwerking plaats op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling, bijvoorbeeld via NDW.

Maar dat kan nog beter. Daarom  heeft de minister decentrale overheden per brief het belang van ontsluiting van publieke data aangegeven en aangespoord hier de komende tijd nog meer inzet op te plegen.

Tenslotte bieden nieuwe media mogelijkheden tot uitbreiding van collectieve berichtgeving. Zo maken private partijen alsook wegbeheerders tegenwoordig bijvoorbeeld gebruik van Twitter, Facebook en apps. Deze nieuwe informatiekanalen, gericht op collectieve informatievoorziening, zijn niet geschikt tijdens het besturen van een voertuig (in tegenstelling tot de radio). Daarom ontsluiten wegbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat, deze informatie via een machine-leesbare datastroom die, snel en op maat, verwerkt kan worden in eerder genoemde individuele diensten die wel geschikt zijn tijdens het autorijden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.