Automobilist gebruikt rijtaakondersteunende systemen nauwelijks

Lane Departure Warning, Emergency Brake of Distance Alert, dit soort systemen gebruiken zakelijke rijders in Nederland amper. Dat blijkt uit een onderzoek van Connecting Mobility, een samenwerkingsverband van overheid en marktpartijen op gebied van slimme mobiliteit.

Zakelijke rijders gebruiken Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) maar weinig, concludeert Connecting Mobility. De reden volgens de onderzoekers: velen van hen weten niet welke systemen ze in de auto hebben. En dat terwijl het idee is dat technologische ontwikkelingen in auto’s een belangrijke rol spelen bij het aantal verkeersslachtoffers en bij het verbeteren van de doorstroming op de weg.

De onderzoekers signaleren dit op basis van een online enquête onder 1.355 zakelijke rijders. De resultaten zijn volgens hen representatief voor de zakelijk georiënteerde mobiliteit in Nederland. Ze hebben er bewust voor gekozen om zakelijke rijders te bevragen. Zakelijke rijders hebben vaak nieuwe en duurdere auto’s en zodoende zijn hun auto’s vaker uitgerust met ADAS dan de auto’s van andere type rijders, is hun stelling. Dat lijkt te kloppen: vrijwel alle geënquêteerden gaven aan dat hun auto was uitgerust met minstens één ADAS.

In het standaardpakket

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts een kwart van de bestuurders bij de autodealer instructies over ADAS kreeg. De meeste genoemde manier om de functionaliteiten van ADAS te leren kennen, is uitproberen tijdens het rijden. Bijna de helft van de bestuurders heeft dat ook daadwerkelijk gedaan – hoewel dat niet perse een volledig ongeïnformeerde vorm van uitproberen hoeft te zijn. De twee belangrijkste redenen om de systemen te bezitten: het was onderdeel het standaardpakket, of er was vanwege het comfort bewust voor gekozen.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat bestuurders de gebruikte namen, functionaliteiten en symbolen van ADAS vaak anders interpreteren dan de voertuigindustrie bedoeld heeft. De reden volgens de onderzoekers: er bestaan veel verschillende ADAS met gelijkwaardige functionaliteiten maar verschillende namen, en omgekeerd bestaan er ADAS met soortgelijke namen maar andere functionaliteiten. Met name het onderscheid tussen een systeem dat waarschuwt of informeert en een systeem dat ook daadwerkelijk ingrijpt blijkt lastig te zijn voor de bestuurder, stellen ze. Dit benadrukt volgens hen dat het ontbreken van universele ADAS-namen en -functionaliteiten een tekortkoming is.

Een overeenstemming of richtlijn voor ADAS namen, symbolen, functionaliteiten en een laagdrempelige toegang tot deze informatie zou er naar hun verwachting voor zorgen dat bestuurders beter weten met welke systemen en functionaliteiten hun voertuigen zijn uitgerust.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Automobilist gebruikt rijtaakondersteunende systemen nauwelijks - VerkeersNet

Automobilist gebruikt rijtaakondersteunende systemen nauwelijks

Lane Departure Warning, Emergency Brake of Distance Alert, dit soort systemen gebruiken zakelijke rijders in Nederland amper. Dat blijkt uit een onderzoek van Connecting Mobility, een samenwerkingsverband van overheid en marktpartijen op gebied van slimme mobiliteit.

Zakelijke rijders gebruiken Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) maar weinig, concludeert Connecting Mobility. De reden volgens de onderzoekers: velen van hen weten niet welke systemen ze in de auto hebben. En dat terwijl het idee is dat technologische ontwikkelingen in auto’s een belangrijke rol spelen bij het aantal verkeersslachtoffers en bij het verbeteren van de doorstroming op de weg.

De onderzoekers signaleren dit op basis van een online enquête onder 1.355 zakelijke rijders. De resultaten zijn volgens hen representatief voor de zakelijk georiënteerde mobiliteit in Nederland. Ze hebben er bewust voor gekozen om zakelijke rijders te bevragen. Zakelijke rijders hebben vaak nieuwe en duurdere auto’s en zodoende zijn hun auto’s vaker uitgerust met ADAS dan de auto’s van andere type rijders, is hun stelling. Dat lijkt te kloppen: vrijwel alle geënquêteerden gaven aan dat hun auto was uitgerust met minstens één ADAS.

In het standaardpakket

Verder blijkt uit het onderzoek dat slechts een kwart van de bestuurders bij de autodealer instructies over ADAS kreeg. De meeste genoemde manier om de functionaliteiten van ADAS te leren kennen, is uitproberen tijdens het rijden. Bijna de helft van de bestuurders heeft dat ook daadwerkelijk gedaan – hoewel dat niet perse een volledig ongeïnformeerde vorm van uitproberen hoeft te zijn. De twee belangrijkste redenen om de systemen te bezitten: het was onderdeel het standaardpakket, of er was vanwege het comfort bewust voor gekozen.

Het onderzoek maakt ook duidelijk dat bestuurders de gebruikte namen, functionaliteiten en symbolen van ADAS vaak anders interpreteren dan de voertuigindustrie bedoeld heeft. De reden volgens de onderzoekers: er bestaan veel verschillende ADAS met gelijkwaardige functionaliteiten maar verschillende namen, en omgekeerd bestaan er ADAS met soortgelijke namen maar andere functionaliteiten. Met name het onderscheid tussen een systeem dat waarschuwt of informeert en een systeem dat ook daadwerkelijk ingrijpt blijkt lastig te zijn voor de bestuurder, stellen ze. Dit benadrukt volgens hen dat het ontbreken van universele ADAS-namen en -functionaliteiten een tekortkoming is.

Een overeenstemming of richtlijn voor ADAS namen, symbolen, functionaliteiten en een laagdrempelige toegang tot deze informatie zou er naar hun verwachting voor zorgen dat bestuurders beter weten met welke systemen en functionaliteiten hun voertuigen zijn uitgerust.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.