Dynamische snelheid A12 Voorburg stad uit

Vanaf 15 december geldt er een dynamische snelheid op de A12 bij Voorburg stad uit. Daarmee verdwijnt de 80 kilometerzone op dit stuk van de A12 richting Utrecht. In een experiment van het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt onderzocht of het op dit traject mogelijk is de luchtkwaliteit op het huidig peil te houden en tegelijkertijd de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Daartoe wisselt de maximumsnelheid tussen 80 km/uur en 100 km/uur, afhankelijk van het verkeersaanbod.

Uit de evaluatie van de 80 kilometerzone op de A12 Voorburg, is gebleken dat de luchtkwaliteit weliswaar is verbeterd, maar ook dat de doorstroming is verslechterd.. Dit komt onder andere omdat op dit traject veel op- en afritten zijn en automobilisten veel van rijstrook moeten wisselen. Een lage snelheid bemoeilijkt dit wisselen van rijstrook. Het zijn juist de files die de luchtkwaliteit verslechteren. In dit experiment wordt onderzocht of bij een hogere snelheid de doorstroming en daarmee de luchtkwaliteit,verbetert.

Aan het begin van de spits, als het drukker wordt, gaat de snelheid naar 100 km/uur. Daarmee verbetert de doorstroming en kan de file worden voorkomen of uitgesteld. Als er file ontstaat, wordt de snelheid daar op aangepast. Wanneer de file afneemt, wordt de snelheid weer verhoogd naar 100 km/uur, zodat deze sneller oplost. Buiten de spitsen blijft de snelheid 80 km/u omwille van de luchtkwaliteit. In de nachtelijke uren, tussen 23.00 en 05.00 uur wordt de snelheid verhoogd naar 100 km/uur. Dit heeft vrijwel geen effect op de luchtkwaliteit.

De trajectcontrole op de A12 blijft ook bij dynamische snelheden bestaan. Wel geldt er een ‘pardon tijd’ bij de wisseling van de maximumsnelheid. Dit geeft weggebruikers de gelegenheid om de snelheid aan te passen. Op de A12 bij Voorburg stad in blijft de snelheidslimiet 80 km/uur. Dit is nodig voor de verkeersveiligheid omdat de rijstroken daar versmald zijn door de spitsstrook.

Het experiment op de A12 Voorburg is onderdeel van de experimenten met dynamische maximumsnelheden. In 2010 volgt er een vergelijkbaar experiment op de A20 bij Rotterdam. Langs de A12, bij Bodegraven, wordt sinds september onderzocht of met dynamische snelheden op weersomstandigheden en opkomende files kan worden geanticipeerd. In januari startte een experiment op de A1 bij Muiderberg waarbij de snelheid omhoog kan op rustige momenten. Verder is in april een experiment gestart op de A58 bij Tilburg waarbij de snelheid wordt aangepast aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht. In 2010 worden de resultaten van alle proeven met dynamische snelheden verwacht.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.