‘Smart mobility staat niet gelijk aan een betere bereikbaarheid’

‘Van modaliteit naar mobiliteit’ is het nieuwe credo in de mobiliteitsector. Smart mobility kan die omslag faciliteren. Hoewel dit tot op bepaalde hoogte een oplossing kan vormen voor het bereikbaarheidsprobleem in Nederland, neemt het ook weer nieuwe problemen met zich mee. Het is daarom erg belangrijk dat overheden de juiste kaders scheppen om smart mobility te faciliteren, meent Derck Buitendijk, adviseur bij adviesbureau Berenschot.

Op dit moment gaat smart mobility nog te veel over de technologiekant, denkt Buitendijk. Er wordt te weinig gekeken naar het benodigde governance – dus het overheidsbeleid – en het informatiemanagement – bijvoorbeeld het delen van de data en het opstellen van standaarden. “Smart mobility staat niet gelijk aan een betere bereikbaarheid en meer duurzaamheid.”

Smart mobility omvat onder meer nieuwe mobiliteitsdiensten, Mobility as a Service, deelsystemen en zelfrijdende auto’s. In sommige definities wordt ook elektrisch rijden ertoe gerekend. Overheden en vervoerders veronderstellen vaak dat dit positieve gevolgen heeft op de bereikbaarheid van Nederland. Buitendijk twijfelt of dit wel zo vanzelfsprekend is. “Overheden moeten daarvoor wel de juiste randvoorwaarden scheppen en smart mobility koppelen aan maatschappelijke doelen.”

Concessies

Door die rol te pakken kunnen overheden ook eisen stellen aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het vervoer. Zo blijft sociale inclusiviteit in stand. Voor dit kader hoeven overheden niet opnieuw het wiel uit te vinden, want volgens Buitendijk kunnen vervoerders de huidige concessiesystematiek voor het OV gewoon blijven gebruiken.

Buitendijk: “Concessies blijven belangrijk, maar hierin moet dan wel ruimte worden gelaten voor innovatie. Naast traditionele modaliteiten moeten ook nieuwe concepten in de concessie worden opgenomen en een concessie moet tussentijds aangepast kunnen worden. Dat kan nu al gewoon; de huidige wetgeving is helemaal niet zo beperkend.”

Hoewel de mobiliteitssector aan het begin van een grote transitie staat, is er vooral aan de beleidskant sprake van grote continuïteit en het doortrekken van de evolutie. Daarbij ziet Buitendijk smart mobility ook geen grote bedreiging vormen voor het traditionele openbaar vervoer, omdat er minder gebruikt zal worden gemaakt van OV of de fiets.

Wildgroei

“Treinen, trams en bussen zijn in de grote steden zo efficiënt en onmisbaar dat ze altijd zullen blijven”, stelt hij. “Ik zie daar weinig mogelijkheden voor extra infrastructuur en ze kunnen dus niet volledig worden overgenomen door nieuwe concepten.” Maar door de markt geen regels op te leggen, kan bijvoorbeeld een wildgroei aan deelfietsconcepten ontstaan zoals in Amsterdam gezien is.

Buiten de stad kan smart mobility wel degelijk een oplossing zijn voor het bereikbaarheidsprobleem, omdat hier nu al een gat aan het ontstaan is. “Juist daarom is zo belangrijk dat overheden hier kaders opstellen – net zoals ze nu voor het openbaar vervoer doen. De overheid heeft echt een cruciale rol.”

Buitendijk gaat uitgebreider in op de kansen voor smart mobility tijdens het BusVision Congres op 11 oktober. Tot 9 september is het nog mogelijk om met vroegboekkorting aan te melden voor dit congres.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Smart mobility staat niet gelijk aan een betere bereikbaarheid’ - VerkeersNet

‘Smart mobility staat niet gelijk aan een betere bereikbaarheid’

‘Van modaliteit naar mobiliteit’ is het nieuwe credo in de mobiliteitsector. Smart mobility kan die omslag faciliteren. Hoewel dit tot op bepaalde hoogte een oplossing kan vormen voor het bereikbaarheidsprobleem in Nederland, neemt het ook weer nieuwe problemen met zich mee. Het is daarom erg belangrijk dat overheden de juiste kaders scheppen om smart mobility te faciliteren, meent Derck Buitendijk, adviseur bij adviesbureau Berenschot.

Op dit moment gaat smart mobility nog te veel over de technologiekant, denkt Buitendijk. Er wordt te weinig gekeken naar het benodigde governance – dus het overheidsbeleid – en het informatiemanagement – bijvoorbeeld het delen van de data en het opstellen van standaarden. “Smart mobility staat niet gelijk aan een betere bereikbaarheid en meer duurzaamheid.”

Smart mobility omvat onder meer nieuwe mobiliteitsdiensten, Mobility as a Service, deelsystemen en zelfrijdende auto’s. In sommige definities wordt ook elektrisch rijden ertoe gerekend. Overheden en vervoerders veronderstellen vaak dat dit positieve gevolgen heeft op de bereikbaarheid van Nederland. Buitendijk twijfelt of dit wel zo vanzelfsprekend is. “Overheden moeten daarvoor wel de juiste randvoorwaarden scheppen en smart mobility koppelen aan maatschappelijke doelen.”

Concessies

Door die rol te pakken kunnen overheden ook eisen stellen aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van het vervoer. Zo blijft sociale inclusiviteit in stand. Voor dit kader hoeven overheden niet opnieuw het wiel uit te vinden, want volgens Buitendijk kunnen vervoerders de huidige concessiesystematiek voor het OV gewoon blijven gebruiken.

Buitendijk: “Concessies blijven belangrijk, maar hierin moet dan wel ruimte worden gelaten voor innovatie. Naast traditionele modaliteiten moeten ook nieuwe concepten in de concessie worden opgenomen en een concessie moet tussentijds aangepast kunnen worden. Dat kan nu al gewoon; de huidige wetgeving is helemaal niet zo beperkend.”

Hoewel de mobiliteitssector aan het begin van een grote transitie staat, is er vooral aan de beleidskant sprake van grote continuïteit en het doortrekken van de evolutie. Daarbij ziet Buitendijk smart mobility ook geen grote bedreiging vormen voor het traditionele openbaar vervoer, omdat er minder gebruikt zal worden gemaakt van OV of de fiets.

Wildgroei

“Treinen, trams en bussen zijn in de grote steden zo efficiënt en onmisbaar dat ze altijd zullen blijven”, stelt hij. “Ik zie daar weinig mogelijkheden voor extra infrastructuur en ze kunnen dus niet volledig worden overgenomen door nieuwe concepten.” Maar door de markt geen regels op te leggen, kan bijvoorbeeld een wildgroei aan deelfietsconcepten ontstaan zoals in Amsterdam gezien is.

Buiten de stad kan smart mobility wel degelijk een oplossing zijn voor het bereikbaarheidsprobleem, omdat hier nu al een gat aan het ontstaan is. “Juist daarom is zo belangrijk dat overheden hier kaders opstellen – net zoals ze nu voor het openbaar vervoer doen. De overheid heeft echt een cruciale rol.”

Buitendijk gaat uitgebreider in op de kansen voor smart mobility tijdens het BusVision Congres op 11 oktober. Tot 9 september is het nog mogelijk om met vroegboekkorting aan te melden voor dit congres.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.