MaaS in beeld gebracht. BEELD ministerie van IenW

‘Overweldigende belangstelling’ voor Mobility as a Service-pilots

MaaS in beeld gebracht. BEELD ministerie van IenW

41 marktpartijen willen de MaaS-pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zijn verheugd en spreken van ‘een overweldigende belangstelling’. Op basis van beoordelingscriteria zijn 24 partijen toegelaten tot de volgende ronde. Zij kunnen zich vervolgens gaan inschrijven voor de zeven pilots.

De 41 partijen wilden meedingen naar een plek in de zogenoemde overkoepelende, Europees aanbestede, raamovereenkomst. Hierin staan onder andere de algemene doelstellingen, spelregels, condities en vereisten. Na een selectie op basis van geschiktheids- en/of kwaliteitseisen zij 24 partijen daadwerkelijk toegelaten. Het gaat om reeds in Nederland actieve MaaS-partijen, IT-bedrijven, OV-partijen en start-up’s van multinationale banken/verzekeraars/automotive bedrijven. Zij kunnen zich nu inschrijven op de pilots.

Dat de regio’s en het ministerie zeven MaaS-pilots willen lanceren, werd eind vorig jaar bekend. Het gaat om experimenten in verschillende regio’s en met verschillende aandachtsgebieden. Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe MaaS het platteland van Groningen en Drenthe bereikbaar kan houden en of bewoners van de Utrechtse vinex-wijk Leidsche Rijn te porren zijn voor het MaaS.

Erg positief

MaaS is een nieuw mobiliteitsconcept en staat voor het idee dat reizigers heel eenvoudig via één of meerdere apps trips met tal van modaliteiten kunnen plannen, boeken en betalen.

Officieel startpunt van het hele proces vond vorig jaar november plaats. Toen vond een drukbezochte consultatiebijeenkomst plaats waarop de plannen werden toegelicht. Afgelopen juli zijn de conceptstukken voor de raamovereenkomst gepubliceerd. Daarover, maar ook over andere zaken konden marktpartijen in de periode daarna met het ministerie in gesprek.

De aanbestedingsdocumenten zijn toen aangepast en 17 september zijn die gepubliceerd. Partijen konden zich inschrijven tot 1 november. Dat deden die 41 partijen. De bewindspersonen zien dit als een “erg positief signaal”, zeker omdat een belangrijke eis voor deelname aan het raamcontract is dat partijen hun data gaan delen met elkaar.

Duwtje in de rug

Ook de partijen die ‘afvielen’ kunnen nog een bijdrage leveren, benadrukken de bewindspersonen. “Graag benutten wij ieders input om de standaardisering en het MaaS-ecosysteem verder te brengen en bezien in hoeverre Raamovereenkomst-partijen die geen pilot winnen toch ook snel aan de gang kunnen met MaaS.”

Het ministerie van IenW en verschillende regionale overheden dragen 20 miljoen euro bij aan de opstartkosten voor de zeven pilots. Het gaat om een “aanmoedigingssubsidie” voor “twee à drie jaar”, bedoeld om private bedrijven “een duwtje in de rug te geven” bij onder meer de ontwikkeling van apps.

De aanbestedingen voor de eerste pilots in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zullen begin 2019 van start gaan. De andere pilots zullen in de maanden erna volgen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Overweldigende belangstelling' voor Mobility as a Service-pilots - VerkeersNet
MaaS in beeld gebracht. BEELD ministerie van IenW

‘Overweldigende belangstelling’ voor Mobility as a Service-pilots

MaaS in beeld gebracht. BEELD ministerie van IenW

41 marktpartijen willen de MaaS-pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitvoeren. Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven zijn verheugd en spreken van ‘een overweldigende belangstelling’. Op basis van beoordelingscriteria zijn 24 partijen toegelaten tot de volgende ronde. Zij kunnen zich vervolgens gaan inschrijven voor de zeven pilots.

De 41 partijen wilden meedingen naar een plek in de zogenoemde overkoepelende, Europees aanbestede, raamovereenkomst. Hierin staan onder andere de algemene doelstellingen, spelregels, condities en vereisten. Na een selectie op basis van geschiktheids- en/of kwaliteitseisen zij 24 partijen daadwerkelijk toegelaten. Het gaat om reeds in Nederland actieve MaaS-partijen, IT-bedrijven, OV-partijen en start-up’s van multinationale banken/verzekeraars/automotive bedrijven. Zij kunnen zich nu inschrijven op de pilots.

Dat de regio’s en het ministerie zeven MaaS-pilots willen lanceren, werd eind vorig jaar bekend. Het gaat om experimenten in verschillende regio’s en met verschillende aandachtsgebieden. Gekeken wordt bijvoorbeeld hoe MaaS het platteland van Groningen en Drenthe bereikbaar kan houden en of bewoners van de Utrechtse vinex-wijk Leidsche Rijn te porren zijn voor het MaaS.

Erg positief

MaaS is een nieuw mobiliteitsconcept en staat voor het idee dat reizigers heel eenvoudig via één of meerdere apps trips met tal van modaliteiten kunnen plannen, boeken en betalen.

Officieel startpunt van het hele proces vond vorig jaar november plaats. Toen vond een drukbezochte consultatiebijeenkomst plaats waarop de plannen werden toegelicht. Afgelopen juli zijn de conceptstukken voor de raamovereenkomst gepubliceerd. Daarover, maar ook over andere zaken konden marktpartijen in de periode daarna met het ministerie in gesprek.

De aanbestedingsdocumenten zijn toen aangepast en 17 september zijn die gepubliceerd. Partijen konden zich inschrijven tot 1 november. Dat deden die 41 partijen. De bewindspersonen zien dit als een “erg positief signaal”, zeker omdat een belangrijke eis voor deelname aan het raamcontract is dat partijen hun data gaan delen met elkaar.

Duwtje in de rug

Ook de partijen die ‘afvielen’ kunnen nog een bijdrage leveren, benadrukken de bewindspersonen. “Graag benutten wij ieders input om de standaardisering en het MaaS-ecosysteem verder te brengen en bezien in hoeverre Raamovereenkomst-partijen die geen pilot winnen toch ook snel aan de gang kunnen met MaaS.”

Het ministerie van IenW en verschillende regionale overheden dragen 20 miljoen euro bij aan de opstartkosten voor de zeven pilots. Het gaat om een “aanmoedigingssubsidie” voor “twee à drie jaar”, bedoeld om private bedrijven “een duwtje in de rug te geven” bij onder meer de ontwikkeling van apps.

De aanbestedingen voor de eerste pilots in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zullen begin 2019 van start gaan. De andere pilots zullen in de maanden erna volgen.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.