Q-park NS-station Maastricht FOTO NS

‘Nog wereld te winnen met standaardisatie van mobiliteitsdata’

Q-park NS-station Maastricht FOTO NS

Met het standaardiseren van verkeersdata is nog veel winst te behalen, stelt Robin Huizenga van PTV Group. Publieke en private partijen werken volgens hem nog te vaak met verschillende definities en formaten van data. Een goede verwerking van data voor verkeerskundige analyses en berekeningen is op die manier vaak onnodig lastig, duur en een tijdrovende bezigheid. Maar de komst van Mobility as a Service kan volgens hem voor een versnelde doorbraak zorgen.

Huizenga onderbouwt dit met een voorbeeld. PTV Group levert in het kader van Talking Traffic een programma waarmee de verkeersdrukte voor over een paar minuten voorspeld kan worden. Hiervoor maakt het bedrijf gebruik van diverse externe databronnen. Die moeten bij elkaar gebracht worden. Maar dat is lastig, zegt hij. “Iedere partij hanteert weer andere uitgangspunten van het in kaart te brengen gebied. Maar ook de definities van de data zelf verschillen, alsmede de formaten waarin deze data beschikbaar wordt gesteld. En dan moet je nog rekening houden met dynamische verkeerssituaties: lang niet iedere databron geeft informatie uit spits- of wisselstroken weer.”

Dit is alleen nog maar een voorbeeld uit Nederland, zegt Huizenga. Laat staan dat je gegevens uit meerdere landen naast elkaar moet leggen. Nogal essentieel voor een partij als PTV Group met meer dan 100.000 klanten verspreid over 140 landen.

Aanvullingen en correcties

Een uniforme internationale standaard bestaat niet, en de standaard op Europees niveau voor het uitwisselen van verkeerskundige data is niet waterdicht, legt hij uit. “Die standaard, Datex II, geeft landen ruimte om individueel wijzigingen door te voeren, bijvoorbeeld om aanvullingen om correcties te doen en veel landen vinden het nodig om iets te veranderen. Dus dan bestaat er een standaard protocol, maar heb je er eigenlijk niet heel veel aan.”

Hij krijgt het wel voor elkaar hoor, dat is het punt niet, benadrukt hij. Voor het inlezen en hercoderen van alle bronnen moet PTV unieke interfaces ontwikkelen, legt Huizenga uit. Alleen zo kunnen de data samengevoegd worden en kan je er informatie van maken. “Een oninteressante, tijdrovende klus”, aldus Huizenga. “Implementaties van onze applicaties zijn zo niet alleen onnodig duur, het duurt langer voordat de installaties ingericht zijn en de resultaten beschikbaar komen om het verkeerssysteem te verbeteren. Uiteindelijk is de reiziger daar de dupe van. Bovendien geldt: maak je een fout, dan gaat je hele voorspelling mis.”

Niet zo slecht

Nederland en Europa doen het helemaal niet zo slecht, haast hij zich te zeggen. “Zeker vergeleken met bijvoorbeeld Afrika, waar we ook actief zijn. Op het gebied van nationale data-uitwisseling rond Talking Traffic en de intelligente verkeersregelinstallaties hebben wij goede stappen gezet en lopen we mogelijk voorop. Maar er zijn ook landen die het weer beter dan Nederland doen. Dus we moeten altijd nadenken hoe we dat stapje extra kunnen zetten.”

Maar hoe? Het probleem is volgens Huizenga: hoe groter je het oppakt, hoe beter het is, maar ook hoe lastiger het wordt. “Je moet allerlei partijen aan tafel krijgen en alle neuzen moeten dezelfde kant op komen te staan. Een standaard protocol waar eenieder weer zijn eigen variaties op mag aanbrengen, brengt ons van de regen in de drup.”

Noodzakelijk

Concurrentiegevoeligheid van data speelt volgens hem ook mee. “Niet alle private partijen willen hun data beschikbaar stellen of willen het mogelijk maken dat je hun data op de data van anderen kunt projecteren. Wat wil je delen en wat zijn de kosten en wat de baten, dat is altijd het spanningsveld.”

Maar actuele aanleiding kan wel zorgen voor verandering, ziet Huizenga en hij wijst op Mobility as a Service (MaaS). Idee achter dit nieuwe mobiliteitsconcept is dat je straks vanuit één app reizen met allerlei vervoersmiddelen kunt plannen, boeken en betalen. “Standaardisatie van data is op korte termijn dan ook zeker noodzakelijk.”

Dienstregeling

Dit werkt alleen, zegt hij, als partijen data met elkaar uitwisselen en als ze dat doen volgens één standaardprotocol. Immers, wil een reiziger met verschillende vervoersmiddelen van A naar B, dan moet het systeem achter de app informatie hebben vanuit vele bronnen zoals dienstregelingen.

Deze reizen stoppen bovendien niet bij de landsgrenzen van Nederland. Vandaar ook dat PTV Group is aangesloten bij de Maas Alliance, een internationaal samenwerkingsverband van partijen die zich bezighouden met, zoals de naam zegt, MaaS. “Hier wordt onder meer gepraat over internationale standaarden en daar willen we bij betrokken zijn.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.