De Zelfrijdende shuttle bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. FOTO Provincie Groningen/Sabina Theijs

Nieuwe proeven met zelfrijdende shuttles in Groningen

De Zelfrijdende shuttle bij het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. FOTO Provincie Groningen/Sabina Theijs

In de gemeenten Bourtange en Midden-Groningen gaan nieuwe proeven met zelfrijdende shuttles plaatsvinden. In Bourtange betreft het een proef met vervoer van personen naar een toeristische bestemming, de vesting. Bovendien wordt onderzocht of de combinatie met pakketbezorging mogelijk is. In Midden-Groningen gaat het om een pilot in een drukkere verkeersomgeving. Eerstgenoemde test moet dit najaar al starten, de tweede moet in 2020 beginnen.

Dit najaar wil de provincie Groningen samen met vesting Bourtange, gemeente Westerwolde en diverse andere partijen starten met een zelfrijdende shuttle in vesting Bourtange. Nieuw in deze proef is het vervoer van personen naar een toeristische bestemming. Bovendien wordt onderzocht of de combinatie met pakketbezorging mogelijk is. Het is een vervolg op eerdere proeven in de provincie Groningen, waaronder de nog lopende proef in Scheemda.

Verzilveren

Daarnaast wil de provincie in overleg met gemeente Midden-Groningen en diverse andere partijen vanaf begin 2020 een proef starten met een zelfrijdende shuttle. Deze proef duurt naar verwachting een half jaar. Met deze proef gaat in een drukkere verkeersomgeving getest worden tussen regulier autoverkeer en met een iets hogere snelheid dan in de huidige projecten het geval is. Beide proeven moeten nieuwe inzichten opleveren in de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer en hoe dit in de praktijk ingevoerd kan worden.

De proef in Midden-Groningen is een van de dertien projecten die een bijdrage uit Nationaal Programma Groningen ontvangen. Het geld is bedoeld om kansen “te verzilveren” op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Aanleiding zijn de aardbevingen als gevolg van de gaswinning en de daaruit voortvloeiende schade aan woningen en onvrede onder burgers. Schadeafhandeling en versterking worden overigens uit andere budgetten betaald.

Verlengd

De voorbereidingen voor de proef in Bourtange zijn op dit moment in volle gang. Na de zomer starten ook de voorbereidingen voor de proef in Midden-Groningen. Dan gebeurt het bepalen van de route, de aankoop van een shuttle en het maken van testritten.

Met de diverse proeven brengt de provincie in kaart hoe deze nieuwe manier van vervoer in de toekomst kan bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie. Zo vindt momenteel in Scheemda een proef met een zelfrijdende shuttle plaats tussen de hoofdingang van het Ommelander Ziekenhuis en de dichtstbijzijnde bushalte. Deze proef is met enkele maanden verlengd en loopt tot eind 2019. Op dit traject gaat vanaf volgende maand een nieuwe shuttle rijden waarin rolstoelen kunnen en waarmee op de eindpunten niet meer gekeerd hoeft te worden.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.