Rekentool Verkeersgeneratie online bij CROW

Voor de vuistregels en kengetallen uit de CROW-publicaties 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’ en 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen’ is een digitale rekentool ontwikkeld. Deze door Goudappel Coffeng gebouwd module geeft antwoord op de vraag hoeveel (gemotoriseerd) verkeer nieuwe voorzieningen zoals een bouwmarkt, bioscoop, fitnesscentrum of basisschool genereren. De tool is vanaf nu online beschikbaar via www.crow.nl/verkeersgeneratie.

Vaak is het wenselijk om bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein of de realisatie van een bioscoop of school een snelle inschatting te maken van de verkeerseffecten. Hiervoor is het onder andere nodig om op relatief eenvoudige wijze voor een bepaalde periode de totale hoeveelheid gemotoriseerd verkeer, ofwel de verkeersgeneratie te berekenen. Met de vuistregels en kengetallen uit de twee genoemde CROWpublicaties is dit mogelijk. De verkeersgeneratie is te berekenen voor de functies wonen, werken en voorzieningen.
Goudappel Coffeng gaat het komende jaar, op verzoek van CROW, de rekentool nog verder ontwikkelen tot een systeem waarin de relatie tussen het berekenen van de verkeersgeneratie en (fiets)parkeerkencijfers logisch en samenhangend is. Deze resultaten zullen naar verwachting ook als rekentool op de website van CROW worden aangeboden.
Ondertussen wordt gebruikers gevraagd hun ervaringen met de huidige kengetallen, met deze rekentool en met nieuw beschikbare gegevens kenbaar te maken aan CROW.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Rekentool Verkeersgeneratie online bij CROW - VerkeersNet

Rekentool Verkeersgeneratie online bij CROW

Voor de vuistregels en kengetallen uit de CROW-publicaties 256 ‘Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden’ en 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen’ is een digitale rekentool ontwikkeld. Deze door Goudappel Coffeng gebouwd module geeft antwoord op de vraag hoeveel (gemotoriseerd) verkeer nieuwe voorzieningen zoals een bouwmarkt, bioscoop, fitnesscentrum of basisschool genereren. De tool is vanaf nu online beschikbaar via www.crow.nl/verkeersgeneratie.

Vaak is het wenselijk om bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, een bedrijventerrein of de realisatie van een bioscoop of school een snelle inschatting te maken van de verkeerseffecten. Hiervoor is het onder andere nodig om op relatief eenvoudige wijze voor een bepaalde periode de totale hoeveelheid gemotoriseerd verkeer, ofwel de verkeersgeneratie te berekenen. Met de vuistregels en kengetallen uit de twee genoemde CROWpublicaties is dit mogelijk. De verkeersgeneratie is te berekenen voor de functies wonen, werken en voorzieningen.
Goudappel Coffeng gaat het komende jaar, op verzoek van CROW, de rekentool nog verder ontwikkelen tot een systeem waarin de relatie tussen het berekenen van de verkeersgeneratie en (fiets)parkeerkencijfers logisch en samenhangend is. Deze resultaten zullen naar verwachting ook als rekentool op de website van CROW worden aangeboden.
Ondertussen wordt gebruikers gevraagd hun ervaringen met de huidige kengetallen, met deze rekentool en met nieuw beschikbare gegevens kenbaar te maken aan CROW.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.