MaaS in beeld gebracht. BEELD ministerie van IenW

‘Voorkom dat alle macht over MaaS bij één partij ligt’

OV-werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer is het MaaS Lab begonnen. Over de doelen en het bereiken daarvan vertelt beleidsadviseur Sonila Metushi. “Digitale platforms veranderen de mobiliteitswereld fundamenteel.”

Wat houdt het MaaS Lab in?

“Het MaaS Lab is een samenwerkingsverband tussen marktpartijen die actief zijn op het gebied van MaaS: vervoerders, mobiliteitsaanbieders en platforms. KNV faciliteert dit. Het doel is het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde, optimale MaaS-diensten – diensten die aansluiten bij het publieke belang en bij de wensen van reizigers.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is ook druk bezig met MaaS. Waarin verschilt jullie aanpak?

“Het MaaS Lab is een krachtige gesprekspartner namens de markt richting overheden als IenW. Daar zit precies het verschil. Het Lab heeft drie pijlers: het creëren van een afsprakenstelsel rond data delen en samenwerking, belangenbehartiging voor een gelijk speelveld en kennis delen op landelijk en internationaal niveau.”

Wat is de reden voor de samenwerking?

“We zien een brede transitie in de mobiliteitsmarkt. Vraaggestuurde mobiliteit is de toekomst. Digitale platforms hebben de telecommarkt, reisbranche en muziekwereld fundamenteel veranderd. MaaS heeft hetzelfde effect, en dat betekent dat de mobiliteitsmarkt zich moet hergroeperen.

Als we niet uitkijken, leidt digitalisering ertoe dat alle macht bij één partij komt te liggen: het winner takes it all-scenario. Het MaaS Lab wil voorkomen dat we straks een ‘egosysteem’ hebben.”

Hoe?

“Dat doen we door met een brede coalitie van vervoerders, MaaS-aanbieders en platforms een ecosysteem te formeren.”

Wat bedoelt u met een ecosysteem?

“Een systeem waarin veel partijen samenwerken. Het woord doet ook denken aan ecologie of milieu, waarbinnen balans enorm van belang is. Om een ecosysteem te behouden en door te ontwikkelen is samenwerking een voorwaarde.”

Laten we wat dieper ingaan op de drie pijlers. Kunt u iets meer vertellen over het belang van een afsprakenstelsel rond data delen?

“De afgelopen twee jaar zijn wij intensief bezig geweest met de digitalisering van de mobiliteitsmarkt en de ontwikkeling van MaaS in Nederland. Mede in het kader van de Mobiliteitsalliantie. Toen is de wens voor een ecosysteem of afsprakenstelsel ontstaan.

Het is ook één van de punten in het Deltaplan Mobiliteit geworden. Het MaaS Lab is een uitwerking van dit plan. Met alle partners denken we na over de invulling. Wat houdt zo’n afsprakenstelsel in, technisch, commercieel en juridisch? Wat zijn de minimale eisen?”

Wie moet gaan toezien op dat ecosysteem?

“Dan kom je uit bij de vraag: wat is de rol van de overheid? Het is de rol van de overheid om toegang tot de markt te waarborgen, eerlijke concurrentie mogelijk te maken en reizigers te beschermen. Dus: het toezicht ligt bij de overheid. Maar het creëren van een afsprakenstelsel ligt bij de markt.”

Zo komen we uit bij de tweede pijler: het zorgen van een gelijk speelveld.

“Op verschillende dossiers behartigen we de belangen van onze leden richting de overheid. We willen, en dat is de basis, een gelijk speelveld. Een win, win, win, win-situatie: voor vervoerders, MaaS-aanbieders, overheden en voor de reizigers.”

Waarom is dat belangrijk?

“Ons principe is dat voor iedereen dezelfde regels moeten gelden. Voor nieuwe partijen, maar ook voor bestaande partijen. Er moet geen parallelle regelgeving zijn: voor vervoerders dit, voor platforms dat. Dit pakken we niet alleen landelijk op, ook Europees.”

Dat raakt aan de derde pijler: kennisdeling. Waar is behoefte aan?

“Het MaaS Lab wil op verschillende niveaus zorgen delen, zoeken naar oplossingen en ontwikkelingen aanjagen. Op landelijk niveau onder meer via VNO NCW, CROW en Connect. En op internationaal niveau bijvoorbeeld via de UITP en de IRU.”

Meer weten of MaaS? Kom naar het MaaS Congres België op 26 november in Antwerpen

BEELD MaaS ministerie van IenW

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier is binnen ProMedia Group als redacteur en presentator verantwoordelijk voor evenementen, tv-uitzendingen en andere video-content, zoals webinars en online congressen. Daarnaast schrijft hij regelmatig voor de Personenvervoer en Verkeer-vakbladen VerkeersNet, OVPro en TaxiPro.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.