IBM actiever op het terrein van verkeersmanagement

Hoewel IBM op de achtergrond bij veel verkeersprojecten al een stevige vinger in de pap heeft, profileert het bedrijf zich de laatste tijd nadrukkelijker als belangrijke speler op het terrein van verkeersmanagement. In de VS wordt bijvoorbeeld een groot project gestart waarbij communicatie tussen auto’s onderling centraal staat. IBM beroept zich daarbij op eerder behaalde successen in bijvoorbeeld Scandinavië.

IBM is wereldwijd bij betrokken bij het opzetten van intelligente transportsystemen en systemen voor kilometerbeprijzing. Een belangrijke stap werd deze maand gezet door de deelname van IBM in het IntelliDrive project van de Amerikaanse overheid. Het bedrijf zal in de staat Texas een groot project gaan trekken waarbij de focus ligt op auto-auto communicatie.  Sensoren langs de weg in combinatie met GPS en Wi-Fi-achtige systemen moeten er voor zorgen dat bestuurders van tevoren worden gewaarschuwd als zich onheil aandient.  Maar ook verkeersmanagers krijgen, tot een uur van te voren, informatie over hetgeen te verwachten is aan ontwikkelingen op de weg.
Veel van die systemen leunen op de grote rekenkracht van de IBM-systemen, waarbij heel snel, vaak realtime, grote hoeveelheden aan data zijn door te rekenen.  Zoiets gebeurt bijvoorbeeld in Stockholm, waar de GSP-data van 1500 taxi’s wordt ingevoerd in verkeersmodellen die realtime verkeersinformatie als output bieden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.