NDW gaat mogelijk ook mobiel ingewonnen gegevens gebruiken

Lussen in het wegdek vormen tot nu toe de belangrijkste informatiebron voor de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Maar bij een nieuwe aanbesteding voor het inwinnen van extra verkeersgegevens in noord en oost Nederland gaat de NDW kijken naar mogelijkheden om mobiel ingewonnen gegevens met gegevens uit lussen te combineren.
Dit schrijft minister Eurlings in een brief aan de Kamer. In de brief geeft Eurlings een toelichting op de stand van zaken rond het NDW. De NDW is door Rijkswaterstaat en veertien decentrale wegbeheerders opgericht als basis voor de uitvoering van dynamisch en netwerkbreed verkeersmanagement op drukke doorgaande wegen. Het gaat om een kleine publieke netwerkorganisatie van wegbeheerders die is opgericht voor de periode 2008 t/m 2013 met een totaal budget van 66 mln euro. Ongeveer 90% van het budget wordt uitbesteed aan marktpartijen.
Sommige private serviceproviders, zoals TomTom en de VID, winnen ook zelf actuele verkeersgegevens in met behulp van GSM, GPS en Bluetooth, zo schrijft de minister. Zij voegen die samen met de data die ze van NDW krijgen en kunnen daarmee voor een nog groter deel van het wegennet reistijdinformatie geven. ‘Zij kunnen geen bruikbare gegevens leveren over intensiteiten, die nodig zijn voor verkeersmanagement-toepassingen. Daarvoor zijn zeker de komende jaren nog lussen in de weg nodig’, aldus Eurlings.
Inmiddels zijn de volgende serviceproviders aangesloten: Buienradar/Fileindex, ANWB, VID, Eurotraffic en Locatienet. Op dit moment zijn voor Meteoconsult en Octaview de testen afgerond en zullen zij ook worden aangesloten. Van de participerende wegbeheerders zijn op dit moment Rijkswaterstaat en delen van de provincie Noord-Brabant aangesloten voor het afnemen van de verkeersgegevens voor verkeersmanagement toepassingen. De komende periode zullen ook de andere wegbeheerders worden aangesloten.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.