Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens niet naar 9292

De Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens zal vooralsnog niet worden ingericht door 9292. Dat stelt minister Eurlings die de plannen van de ov-bedrijven hieromtrent onder de maat vindt. Hij kiest daarom voor een openbare aanbesteding.
De overheid wil komen tot één loket, waar data over al het openbaar vervoer in Nederland kan worden geleverd aan partijen die daar reisinformatie van willen maken te behoeve van de reizigers. Nu ligt in de praktijk het (kosten)monopolie nog bij 9292, die in handen is van de ov-bedrijven. De ov-bedrijven willen daarom ook de Nationale Databank OV-gegevens opzetten, maar dat ziet Eurling niet zitten. ‘De Business Case die 9292 hiervoor heeft opgezet biedt onvoldoende zekerheid voor een marktconforme prijszetting voor de bouw en het beheer van de NDOV’, aldus de minister.
De provincies, stadsregio’s en VenW kiezen nu het NDOV langs twee wegen op te zetten, de NDOV-organisatie en de NDOV-database. De NDOV-organisatie zorgt dat in de taken van NDOV wordt voorzien. De organisatie wordt enerzijds opgebouwd uit de achterban van de opdrachtgevers en er zal anderzijds (tijdelijk) specifieke kennis en know how worden ingehuurd. Op dit moment wordt onderzocht of de organisatie NDOV kan aansluiten bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens.
De kern van de NDOV is de database. De ontwikkeling, bouw en beheer zal extern worden aanbesteed. De inzet is dat de uitvraag voor aanbesteding begin 2011 plaatsvindt. Het proces van aanbesteding wordt zo georganiseerd dat 9292ov ook, indien zij dat wensen, mee kan doen in de aanbesteding. Dit betekent, in het geval 9292ov mee wil dingen, dat bij de voorbereiding van de aanbesteding 9292ov verder niet betrokken zal worden omdat dat de positie van mogelijke andere aanbieders kan schaden, aldus Eurlings in een brief aan de Kamer.

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.