Vrachtwagen uit CITRUS-project met app realtime informatie

Veiligere en efficiëntere rit voor vrachtwagenchauffeurs door app

Bron: Be-Mobile

Big data, digitalisering en technologie dragen bij aan meer veiligheid, betere doorstroming en minder emissies voor vrachtauto’s. Dat is de conclusie van het Vlaamse proefproject CITRUS (Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks). Hierbij werd getest hoe voertuigen en verkeerslichten in twee richtingen met elkaar kunnen communiceren. Het project richtte zich op de vragen: hoe kunnen we filestaartbotsingen voorkomen? En: hoe kunnen we zorgen voor een vlottere doorstroming van het vervoer aan kruispunten met verkeerslichten?

In dit project kregen honderd professionele chauffeurs vier maanden realtime verkeersinformatie via een zogenaamde campanion app. Hier kregen ze informatie over files op de geplande route, wegwerkzaamheden en ontvingen ze advies over de snelheid en routekeuze. “CITRUS toont aan dat innovatieve technologie een belangrijke rol zal spelen in het verduurzamen en veiliger maken van ons verkeer en vervoer”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Projecten zoals CITRUS bereiden Vlaanderen voor op de mobiliteit van de toekomst, ook al moeten we nog verschillende stappen ondernemen.”

Waarschuwingen

Het project pakte goed uit. De app loodst chauffeurs van trucks, bussen en interventiewagens, zoals brandweerwagens, veilig en vlot door het verkeer. Dit gebeurt vooral door te waarschuwen voor ‘filestaarten’: plaatsen waar de files beginnen en het verkeer dus stilstaat met de nodige kans op filestaartbotsingen. Maar ook door een vlotte doorstroming aan kruispunten met verkeerslichten te garanderen, iets wat positief voor het milieu is.

In CITRUS werken Be-Mobile en de Vlaamse Overheid samen om (verkeers-)data te verzamelen en die vervolgens efficiënt aan te wenden. Het studiebureauTransport & Mobility Leuven (TML) leverde ondersteuning bij de monitoring en evaluatie van dit proefproject. Colruyt Group, de Haven van Zeebrugge en Havenbedrijf Antwerpen testten de toepassingen uit. Het CITRUS-project werd gerealiseerd met Europese steun vanuit de Connecting Europe Facility.

Data koppelen

Die realtime verkeersinformatie in deze app kwam onder andere van de signalen van smartphones, waarvan de gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd. Dit omdat de smartphones nu bijna overal zijn en signalen uitzenden. Die zijn dus te gebruiken om het vervoer veiliger en duurzamer te maken. Die signalen werden gecombineerd met gegevens uit bijvoorbeeld verkeerslichten, detectielussen en uit databanken met werkzaamheden en signalisatievoertuigen.

“We zijn verheugd dat dit project aantoont dat een companion app toegevoegde waarde biedt op verschillende niveaus zoals veiligheid en ecologie”, vertelt Steven Logghe, Chief Traffic bij Be-Mobile. “Wij kijken uit hoe we, samen met de partners, de reikwijdte en impact kunnen vergroten door nog meer data te koppelen. Investeringen in slimme en geconnecteerde infrastructuur zijn daarvoor cruciaal.”

Dr. Sven Maerivoet, Senior Researcher bij Transport & Mobility Leuven voegt toe: “CITRUS toont aan dat via technologie de alertheid kan verhogen bij het naderen van een filestaart, ook al vermindert de gemiddelde snelheid van de vrachtwagenbestuurder niet. De intelligente verkeerslichten tonen een substantie?le verbetering van de doorstroming aan, zeker wanneer de cyclus aangepast werd in functie van het aankomende verkeer.”

Gebruiksgemak

Toch valt er nog wel iets te verbeteren. De test heeft namelijk uitgewezen dat een applicatie met één functionaliteit niet voldoende gebruiksvriendelijk is. “We stelden daarnaast van dat beschikbaarheid van accurate data, die niet stopt bij gemeente- of gewestgrenzen cruciaal is voor de toepasbaarheid van dergelijke applicaties. Er is dus nood aan een geïntegreerde applicatie waarvan de basis berust op routebegeleiding voor zwaar vrachtvervoer, maar dan aangevuld met verkeersmeldingen, meldingen van wegenwerken, verkeerslichten en daar bovenop een slimme communicatie met andere weginfrastructuur”, licht Regine Vaneghem bij Colruyt Group aan.

Het intelligent aansturen van verkeerslichten op basis van realtime verkeersinformatie blijkt wel degelijk ondersteunend te zijn voor de chauffeur. Dit werd getest bij de verkeerslichten op de N203a in Halle. De vrachtwagenchauffeurs kregen zo informatie over de stand van de verkeerslichten en de tijd tot de volgende kleur. De chauffeurs kregen daarnaast snelheidsadvies zodat ze niet onnodig moeten stoppen, wat de uitstoot van schadelijke emissies vermindert.

Vaneghem: “We hebben dit slechts bij drie verkeerslichten getest. We hopen dit in de toekomst op een grotere schaal te doen. Idealiter voegen we daar dan ook nog de communicatie met andere verkeersinfrastructuur aan toe. Om die dan vervolgens te implementeren in onze standaardprocessen. Dat zou op lange termijn voor een interessante vooruitgang kunnen zorgen.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.