Innovatieve proef met Trafficmining

In de eerste week van juni zijn er camera’s geplaatst op de bedrijventerreinen Forepark (Den Haag) en Brainpark II (Rotterdam) voor de pilot van Trafficmining. Dit is een innovatieve manier om verkeersstromen te monitoren die in Nederland nog nauwelijks wordt toegepast.
Met behulp van camera’s worden de bewegingen van de verschillende modaliteiten (voetgangers, fietsers, auto’s, bestelauto’s, lijnbussen en vrachtverkeer) inzichtelijk gemaakt. Daarna vindt analyse plaats op de bevindingen.
Trafficmining vervangt traditionele, tijdrovende meetmethoden als enquêtering en telling. Het resultaat is een goed beeld van de huidige verkeerssituatie waardoor een gerichte aanpak van mobiliteitsmanagement maatregelen op bijvoorbeeld een bedrijventerrein kan worden bepaald.
Voor de registratie wordt gebruik gemaakt van een videocamera en een microfoon. De verzamelde gegevens worden vergeleken voor een betrouwbaar resultaat.
Ook de classificatie van (motor-)voertuigen is mogelijk. Rijdt er een vrachtwagen of een personenauto? De camera’s hebben een week lang bij alle ontsluitingswegen van de bedrijventerreinen gestaan. Aan de hand van de verkregen data wordt een mobiliteitsmanagementplan met de bedrijven opgesteld om het vervoer van en naar het terrein verder te verbeteren. Een tweede meting laat dan zien of de maatregelen effect hebben gehad.
De pilot Trafficmining vindt plaats in opdracht van BEREIK! in het kader van de TaskForce Mobiliteitsmanagement. Voor de pilot wordt samengewerkt met OM Den Haag en Slim Bereikbaar Rotterdam

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.