iVRI en slimme cruise control Noord Holland. FOTO Provincie Noord Holland

Nederland en Vlaanderen werken samen aan ‘iVRI-teststraat’

Door de snelle ontwikkeling en inzet van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) groeit de behoefte aan een goede testomgeving hiervoor. Daarom slaan Nederland en Vlaanderen de handen ineen voor een iVRI-teststraat. Het is de verwachting dat dit halverwege volgend jaar operationeel is.

iVRI’s en iVRI-gerelateerde producten verrijzen in hoog tempo en er zijn dan ook verschillende leveranciers die afgelopen jaar iVRI-certificaten hebben mogen ontvangen. Dit keurmerk wordt alleen toegekend na een intensief testproces en wanneer aan strenge technische eisen wordt voldaan. Om leveranciers en wegbeheerders tegemoet te komen, werkt het ministerie samen met alle andere belanghebbenden in de iVRI-wereld, naar analogie van de APK-keuring voor de auto, dus aan een soort teststraat.

Continuïteit proces

Het testproces is nu in principe goed geregeld, vertelt Wim Vandenberghe namens het ministerie van IenW. “Wel merken we dat we bij de doorontwikkeling van producten – ook bijvoorbeeld bij een nieuwe, verbeterde versie van een bestaand iVRI-product – voortdurend de afspraken in de gaten moeten houden en moeten waken dat deze allemaal worden nageleefd. De certificering is een continu proces, aangezien elk certificaat immers verloopt, maar de noodzaak van kwaliteit en uniformiteit blijft. Een proces dat ook na afronding van het Innovatiepartnerschap Talking Traffic eind dit jaar zeker voortgezet moet worden.”

Een leverancier met een nieuw iVRI-product, of een leverancier die een nieuw certificaat nodig heeft omdat hij een nieuwe versie van een bestaand product heeft gemaakt, kan zich hier melden. “Deze biedt je een continu beschikbare testomgeving in het lab, en ook een op specifieke momenten beschikbare testomgeving op de openbare weg. Welke testen je waar moet uitvoeren, en welke documentatie je bij het testen moet verzamelen, wordt vastgelegd in een bijpassende ‘verificatie procesdefinitie’. Daarmee wordt dus geregeld welke processen en hulpmiddelen de leverancier moet volgen en gebruiken om in aanmerking te komen voor een iVRI-certificaat.”

Overeenstemming

Bij de ontwikkeling van de iVRI-teststraat zijn onafhankelijke experts betrokken. Om de iVRI-teststraat medio volgend jaar operationeel te hebben, is noodzakelijk dat op korte termijn met alle belanghebbenden in Nederland en Vlaanderen overeenstemming wordt bereikt over onder andere proces, beheer, techniek, uitrol en financiering. Deze gesprekken lopen nu volop, en zullen de komende weken en maanden nog verder geïntensiveerd worden.

Lees ook:

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.