Reiziger, smartphone, app, MaaS

Hoe verandert een app het reisgedrag van werknemers?

Connected man in the street texting on app cell phone.

Het veranderen van reisgedrag voor woon-werkverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van Nederland. Minder in de auto en meer op de fiets, in het OV of deelmobiliteit gebruiken. ASML, maker van machines voor computerchips, hoopt de medewerkers anders op pad te laten gaan door gebruik te maken van de app Turnn. 

Dit is een MaaS-app, waarin de verschillende reisopties voor onder andere het woon-werkverkeer bij elkaar gebracht worden. Werknemers zien in een oogopslag welke mogelijkheden er zijn, hoe ze dan kunnen reizen en kunnen dit direct plannen en boeken. “Dat je met Turnn het hele spectrum kunt afdekken, maakt het voor ons een goede optie”, licht Peet van de Loo toe. Zij is programma manager bij het team Access & Mobility van ASML.

Groei

Het Veldhovense bedrijf kiest voor Mobility as a Service (MaaS) als onderdeel van een grotere mobiliteitsvisie. Verschillende afdelingen van ASML worden samengevoegd op De Run in Veldhoven, een aan Eindhoven grenzende gemeente. Daardoor neemt het aantal werknemers dat naar de Run moet reizen toe van 10.000 naar 17.000 personen. Met dus ook een fors hogere parkeer- en filedruk, als het bedrijf geen maatregelen zou nemen. Van de Loo: “MaaS is voor ons geen doel, maar een van de middelen die we in gaan zetten.”

In de zoektocht naar manieren om het reisgedrag te veranderen, is bijvoorbeeld ook een mobiliteitskaart overwogen. Maar in de Brainportregio staat Mobility as a Service in de kijker. De app Turnn wordt binnenkort ook in gebruik genomen door de gemeente Eindhoven. Daarnaast ziet ASML in zo’n app voordelen voor zowel de werknemers als de werkgever. De medewerkers zien overzichtelijk alle alternatieven voor de auto en opties om hun reis af te leggen en ze kunnen de rit gemakkelijk boeken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Afbeelding artikel ASML-Turnn (Bron: Turnn)

Voordelen voor werkgever en werknemer

Bovendien is een parkeerplanner in de app opgenomen. Via deze functionaliteit ziet een automobilist direct of het nog wel nuttig is om met de auto naar het werk te komen om daar de auto te parkeren of dat het beter is met het OV te reizen. Ze kunnen ook met de auto naar een nabijgelegen P&R-locatie om daar te parkeren en vanaf hier met een bus of e-bike naar werk komen.

Een dergelijke app biedt bovendien extra gemak aan werkgevers. Voor ASML is geregeld dat de rit met het OV meteen wordt afgerekend en geadministreerd. “Zo zijn meteen de OV-kosten vergoed en wij hebben er als werkgever dus geen omkijken meer naar”, aldus Van de Loo.

ASML gaat ook op andere manieren aan de slag met het enthousiasmeren en verleiden van de werknemers, om ook daadwerkelijk ander gedrag te vertonen. Het gaat veelal om het vergroten van het gemak van andere vervoersmiddelen. Het bedrijf wil ook gedrag en bedrag aan elkaar gaan koppelen. Daarom is de keuze gemaakt om het openbaar vervoer gratis te maken voor medewerkers. Er zijn en komen daarnaast voorzieningen om het autogebruik terug te dringen.

Hubs in de regio

In september wordt de P&R-locatie in Eersel geopend. Vanaf deze hub kunnen medewerkers dan met de bus of e-bike het laatste deel van de rit naar ASML maken. In het begin zullen dit bussen via besloten vervoer zijn, maar op termijn kan het wellicht met OV.

Tekst loopt door onder afbeelding

Autonome bus voor Eindhoven, Brainportlijn

Daarnaast kijkt ASML met andere werkgevers en overheidspartijen naar andere locaties in en rond de Brainportregio voor hubs in combinatie met collectief vervoer . “Als we openbaar vervoer gratis maken voor onze werknemers, zijn er ook goede busverbindingen nodig die aansluiten op de vraag”, stelt Van de Loo. “Het liefst zien we een OV-netwerk waarin dit past, maar anders doen we het met besloten vervoer.”

Op dergelijke hubs zullen elke dag in totaal duizenden ASML’ers en werknemers van andere bedrijven voorbijkomen op weg naar hun werk. Dit helpt Turnn bij het verbeteren van het gemak van een reis, omdat het op die manier goed zicht krijgt in de vraag naar mobiliteit vanuit verschillende plekken. Dirk Grevink van Turnn: “Wij kunnen dan het aanbod slim organiseren, zodat je mensen comfortabel op tijd op hun bestemming kunt laten aankomen.”

Testperiode

De app komt binnenkort live en wordt nu getest door een kleine groep medewerkers. Zij kunnen al het aanbod zien van verschillende OV-bedrijven en deelmobiliteitsaanbieders die zijn aangesloten. Bovendien is dus de afrekening van het OV via de werkgever al mogelijk. Op termijn komen daar nog nieuwe functionaliteiten bij. “Wij proberen het hele woon-werkverkeer voor werknemers te regelen met als doel mensen over te halen om anders te gaan reizen”, aldus Grevink.

Tekst loopt door onder foto

Het is de bedoeling om de testgroep langzaam te laten groeien. De uitrol gebeurt niet plotseling omdat er duizenden medewerkers bij ASML werken. Voordat zij het allemaal gaan gebruiken, moet alles goed werken. Tegelijkertijd vindt ASML het belangrijk om vroeg in deze ontwikkeling mee te gaan en te testen. Van de Loo: “Het is veel learning by doing. Al doende leert men dus. En iedereen zet echt zijn beste beentje voor, maar we zijn een grote organisatie. Als we het straks aan iedereen beschikbaar stellen, willen we dat iedereen tevreden is.”

Complexe keten

Turnn heeft al veel geleerd van de samenwerking met het Veldhovense bedrijf. Het algemene leerpunt is dat de keten behoorlijk complex is, legt Grevink uit. Niet alleen moeten werknemers en werkgevers de app gemakkelijk kunnen gebruiken, maar alle mobiliteitsaanbieders – met verschillende systemen – moeten worden ontsloten en de parkeerplaatsen op de campus en de P&R’s moeten ook goed in de app staan.

De twee zijn vol vertrouwen over het succes van Mobility as a Service in de regio. “Als het slaagt, gaat mobiliteit er hier echt anders uitzien”, vertelt Grevink. Daarvoor is samenwerking van groot belang. Ze zien allebei dan ook graag dat meer werkgevers aansluiten bij het project. Daar heeft de hele regio baat bij. Van de Loo besluit: “Als alleen medewerkers van ASML en gemeente overstappen, dan blijf je files houden. Maar als je het slimmer doet met elkaar, dan help je elkaar echt vooruit en blijft de regio bereikbaar.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Hoe verandert een app het reisgedrag van werknemers? - VerkeersNet
Reiziger, smartphone, app, MaaS

Hoe verandert een app het reisgedrag van werknemers?

Connected man in the street texting on app cell phone.

Het veranderen van reisgedrag voor woon-werkverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereikbaar houden van Nederland. Minder in de auto en meer op de fiets, in het OV of deelmobiliteit gebruiken. ASML, maker van machines voor computerchips, hoopt de medewerkers anders op pad te laten gaan door gebruik te maken van de app Turnn. 

Dit is een MaaS-app, waarin de verschillende reisopties voor onder andere het woon-werkverkeer bij elkaar gebracht worden. Werknemers zien in een oogopslag welke mogelijkheden er zijn, hoe ze dan kunnen reizen en kunnen dit direct plannen en boeken. “Dat je met Turnn het hele spectrum kunt afdekken, maakt het voor ons een goede optie”, licht Peet van de Loo toe. Zij is programma manager bij het team Access & Mobility van ASML.

Groei

Het Veldhovense bedrijf kiest voor Mobility as a Service (MaaS) als onderdeel van een grotere mobiliteitsvisie. Verschillende afdelingen van ASML worden samengevoegd op De Run in Veldhoven, een aan Eindhoven grenzende gemeente. Daardoor neemt het aantal werknemers dat naar de Run moet reizen toe van 10.000 naar 17.000 personen. Met dus ook een fors hogere parkeer- en filedruk, als het bedrijf geen maatregelen zou nemen. Van de Loo: “MaaS is voor ons geen doel, maar een van de middelen die we in gaan zetten.”

In de zoektocht naar manieren om het reisgedrag te veranderen, is bijvoorbeeld ook een mobiliteitskaart overwogen. Maar in de Brainportregio staat Mobility as a Service in de kijker. De app Turnn wordt binnenkort ook in gebruik genomen door de gemeente Eindhoven. Daarnaast ziet ASML in zo’n app voordelen voor zowel de werknemers als de werkgever. De medewerkers zien overzichtelijk alle alternatieven voor de auto en opties om hun reis af te leggen en ze kunnen de rit gemakkelijk boeken.

Tekst loopt door onder afbeelding

Afbeelding artikel ASML-Turnn (Bron: Turnn)

Voordelen voor werkgever en werknemer

Bovendien is een parkeerplanner in de app opgenomen. Via deze functionaliteit ziet een automobilist direct of het nog wel nuttig is om met de auto naar het werk te komen om daar de auto te parkeren of dat het beter is met het OV te reizen. Ze kunnen ook met de auto naar een nabijgelegen P&R-locatie om daar te parkeren en vanaf hier met een bus of e-bike naar werk komen.

Een dergelijke app biedt bovendien extra gemak aan werkgevers. Voor ASML is geregeld dat de rit met het OV meteen wordt afgerekend en geadministreerd. “Zo zijn meteen de OV-kosten vergoed en wij hebben er als werkgever dus geen omkijken meer naar”, aldus Van de Loo.

ASML gaat ook op andere manieren aan de slag met het enthousiasmeren en verleiden van de werknemers, om ook daadwerkelijk ander gedrag te vertonen. Het gaat veelal om het vergroten van het gemak van andere vervoersmiddelen. Het bedrijf wil ook gedrag en bedrag aan elkaar gaan koppelen. Daarom is de keuze gemaakt om het openbaar vervoer gratis te maken voor medewerkers. Er zijn en komen daarnaast voorzieningen om het autogebruik terug te dringen.

Hubs in de regio

In september wordt de P&R-locatie in Eersel geopend. Vanaf deze hub kunnen medewerkers dan met de bus of e-bike het laatste deel van de rit naar ASML maken. In het begin zullen dit bussen via besloten vervoer zijn, maar op termijn kan het wellicht met OV.

Tekst loopt door onder afbeelding

Autonome bus voor Eindhoven, Brainportlijn

Daarnaast kijkt ASML met andere werkgevers en overheidspartijen naar andere locaties in en rond de Brainportregio voor hubs in combinatie met collectief vervoer . “Als we openbaar vervoer gratis maken voor onze werknemers, zijn er ook goede busverbindingen nodig die aansluiten op de vraag”, stelt Van de Loo. “Het liefst zien we een OV-netwerk waarin dit past, maar anders doen we het met besloten vervoer.”

Op dergelijke hubs zullen elke dag in totaal duizenden ASML’ers en werknemers van andere bedrijven voorbijkomen op weg naar hun werk. Dit helpt Turnn bij het verbeteren van het gemak van een reis, omdat het op die manier goed zicht krijgt in de vraag naar mobiliteit vanuit verschillende plekken. Dirk Grevink van Turnn: “Wij kunnen dan het aanbod slim organiseren, zodat je mensen comfortabel op tijd op hun bestemming kunt laten aankomen.”

Testperiode

De app komt binnenkort live en wordt nu getest door een kleine groep medewerkers. Zij kunnen al het aanbod zien van verschillende OV-bedrijven en deelmobiliteitsaanbieders die zijn aangesloten. Bovendien is dus de afrekening van het OV via de werkgever al mogelijk. Op termijn komen daar nog nieuwe functionaliteiten bij. “Wij proberen het hele woon-werkverkeer voor werknemers te regelen met als doel mensen over te halen om anders te gaan reizen”, aldus Grevink.

Tekst loopt door onder foto

Het is de bedoeling om de testgroep langzaam te laten groeien. De uitrol gebeurt niet plotseling omdat er duizenden medewerkers bij ASML werken. Voordat zij het allemaal gaan gebruiken, moet alles goed werken. Tegelijkertijd vindt ASML het belangrijk om vroeg in deze ontwikkeling mee te gaan en te testen. Van de Loo: “Het is veel learning by doing. Al doende leert men dus. En iedereen zet echt zijn beste beentje voor, maar we zijn een grote organisatie. Als we het straks aan iedereen beschikbaar stellen, willen we dat iedereen tevreden is.”

Complexe keten

Turnn heeft al veel geleerd van de samenwerking met het Veldhovense bedrijf. Het algemene leerpunt is dat de keten behoorlijk complex is, legt Grevink uit. Niet alleen moeten werknemers en werkgevers de app gemakkelijk kunnen gebruiken, maar alle mobiliteitsaanbieders – met verschillende systemen – moeten worden ontsloten en de parkeerplaatsen op de campus en de P&R’s moeten ook goed in de app staan.

De twee zijn vol vertrouwen over het succes van Mobility as a Service in de regio. “Als het slaagt, gaat mobiliteit er hier echt anders uitzien”, vertelt Grevink. Daarvoor is samenwerking van groot belang. Ze zien allebei dan ook graag dat meer werkgevers aansluiten bij het project. Daar heeft de hele regio baat bij. Van de Loo besluit: “Als alleen medewerkers van ASML en gemeente overstappen, dan blijf je files houden. Maar als je het slimmer doet met elkaar, dan help je elkaar echt vooruit en blijft de regio bereikbaar.”

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.