Regio Eindhoven krijgt uitwijkroutes voor verkeersincidenten

Binnenkort kunnen automobilisten via uitwijkroutes verder rijden als rond Eindhoven een snelweg volledig wordt gestremd door een verkeersincident. De wegbeheerders (gemeenten, provincie en rijk) hebben hiervoor in onderlinge samenwerking uitwijkroutes uitgezet. Naast een betere doorstroming en verkeersveiligheid leveren ze ook lagere maatschappelijke filekosten op. Voor de bewegwijzering komen blauwe U-routebordjes langs de wegen in de regio Eindhoven en een deel van Limburg. De plaatsing van de bordjes start 6 september en zal 1 november 2010 afgerond zijn.
Uitwijkroutes of U-routes worden ingesteld als een snelweg meer dan een uur is gestremd door een incident. In de regio Eindhoven vindt zo’n incident gemiddeld eenmaal per maand plaats. Het doorgaande verkeer wordt dan via andere snelwegen omgeleid. Het verkeer dat zich op de gestremde snelweg bevindt, kan vanaf dit najaar de U-routes volgen. Tot nu toe zocht dit verkeer zich een eigen weg, wat ongewenste situaties kon opleveren. Dankzij de U-routes kan al het verkeer zo vlot mogelijk om het incident worden geleid. Waar nodig worden extra verkeersmaatregelen genomen en verkeersregelaars ingezet.
Er zijn uitwijkroutes gemaakt voor de A2, A50, A58 en A67. Het gaat om 23 verschillende routes, die het verkeer via geschikte wegen veilig door Eindhoven en omliggende gemeenten leiden. Op de wegwijzer¬palen langs provinciale en gemeentelijke wegen komen daarvoor kleine blauwe bordjes met een witte U en routenummer te hangen. Langs de snelwegen komen speciale borden, die bij een incident door Rijkswaterstaat kunnen worden opengeklapt om een U-route in te zetten.
De U-routes zijn in nauw overleg met de 21 gemeenten in de regio, provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Noord-Brabant tot stand gekomen. Met de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulances) zijn goede afspraken gemaakt over de inzet van de U-routes.
Zuidoost-Brabant is niet de eerste regio in Nederland waar de U-borden staan. Maar het gaat waarschijnlijk wel om het grootste project tot nu toe.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.