Computermodel voorkomt files door bouwverkeer

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) heeft een tool ontwikkeld die overlast door bouwverkeer kan voorkomen. Het computermodel voorspelt hoeveel verkeer een project genereert, wanneer en waar. Wegbeheerders en bouwers kunnen zo vóóraf maatregelen nemen. Deze week wordt een versie voor de bouw van tunnels in open ontgraving in gebruik genomen. De afgelopen twee jaar is het model voor woning- en utiliteitsbouw al met succes in de praktijk toegepast; een module voor wegen en kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, is in ontwikkeling.

Bouwprojecten kunnen veel verkeersoverlast veroorzaken, zeker in stedelijk gebied. De aan- en afvoer van bouwvakkers, materiaal en materieel belast het toch al volle wegennet nog eens extra. Daardoor verslechteren de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in de omgeving. Dat was twee jaar geleden de reden voor Ingenieursbureau Amsterdam om een model te ontwikkelen dat in een vroeg stadium inzicht geeft in mogelijke verkeersoverlast.
De basis voor het computermodel zijn de eigenschappen van het te bouwen project, zoals functie, omvang, bouwfase, cyclustijd en planningen, maar ook de bouwmethode en het aantal ondergrondse lagen. Het IBA-model voorspelt per bouwfase het aantal transporten – op een gemiddelde werkdag en in de verkeerspiekperioden. Al die informatie wordt gekoppeld aan het lokale verkeersmodel.
De wegbeheerder en bouwer zien direct waar en wanneer het bouwverkeer voor problemen zal zorgen. Vervolgens kunnen zij maatregelen nemen. Die variëren van het zorgen voor extra wegcapaciteit, bijvoorbeeld door tijdelijk extra asfalt aan te leggen, tot het bijstellen van de planning en eventueel aanpassing van de bouwmethode. Met name die planning is nog altijd de achilleshiel van veel bouwprojecten, zegt verkeerskundige Robert de Roos van IBA.
“Als je een goede planning maakt, is ons model in principe niet nodig. Maar uit onderzoek blijkt dat zeker de helft van de aannemers dat nog altijd onvoldoende doet. Deze tool is ook bedoeld om bouwers en wegbeheerders wakker te schudden: denk na over wat je moet doen om het effect van een bouwproject op de omgeving te beperken. Dat geldt in de woning- en utiliteitsbouw, maar natuurlijk ook bij de aanleg van bruggen, viaducten, tunnels en wegen.”
Het model is inmiddels succesvol gebruikt in Amsterdam, onder meer bij de Zuidas, het Kenniskwartier (29 projecten) en de nieuwe Spaarndammertunnel. In Zoetermeer is het ingezet bij de planning van het centrumgebied. De modellen zijn ontwikkeld samen met afstudeerders van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vorige week studeerde ing. Sjors Sprong af op het tunnelmodel. Eerder ontving ing. Nina Sidorov al de Bouwend Nederland Afstudeerprijs voor haar werk aan de versie voor woning- en utiliteitsbouw.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.