Maximale consistentie in de verkeersmodellen Nieuw Regionaal Model en Landelijke Model Systeem

Rijkswaterstaat is bezig met het actualiseren van de strategische verkeersmodellen Nieuw Regionaal Model (NRM) en Landelijk Model Systeem (LMS). Het gaat om strategische instrumenten voor de integrale beoordeling van beleidsmaatregelen op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur.

Een belangrijk onderdeel van deze modellen zijn de basismatrices, waarin voor elke herkomst-bestemmingsrelatie het aantal verplaatsingen is opgenomen. Ze dienen als basis voor het maken van prognoses. De matrices zijn opgesteld voor het basisjaar 2004 voor personenauto en vrachtauto, voor beide spitsen en de rest van de dag, en voor de motieven woon-werk, zakelijk en overig.
NEA heeft samen met Significance gewerkt aan de bouw van de basismatrices voor NRM Randstad en NRM Zuid. De bouw van de basismatrices voor autobestuurder en vrachtauto is voor de vier landsdelen (NRM’s) en heel Nederland (LMS) steeds op dezelfde wijze aangepakt. Er wordt gewerkt met dezelfde type invoer, methodiek en software. Doordat alle NRM’s met dezelfde basisgegevens werken (zoals netwerken, sociaal-economische gegevens en tellingen) wordt een maximale consistentie bereikt tussen de modellen. De matrices zijn gemaakt en getoetst aan de hand van tellingen die op het wegennet zijn gehouden in 2004.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.