Focus Smart Mobility van provincie Noord-Holland

‘Meer dan ooit kansen om mobiliteit anders vorm te geven’

Focus Smart Mobility van provincie Noord-Holland

De toenemende aandacht voor klimaat, milieu, duurzaamheid en gezondheid lijkt effecten te hebben op het reisgedrag van weggebruikers. Om nieuw gedrag te faciliteren en op termijn te bestendigen, moeten er goede gezonde mobiliteitskeuzes worden aangeboden en moeten alternatieven aantrekkelijk zijn. De provincie Noord-Holland zet daarom de komende jaren fors in op smart mobility.

De provincie trekt bijna 7 miljoen euro extra uit voor de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen, voor nu en in de toekomst. Het is noodzakelijk hierin te investeren, omdat de druk op de wegen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid fors gaat toenemen. Er moeten zeker 200.000 woningen worden gebouwd, die zouden kunnen leiden tot 40 procent meer verkeer. Met flinke capaciteitsproblemen tot gevolg.

Spreiding

“De wereld om ons heen verandert continu. Dat heeft invloed op de manier waarop we reizen. Nieuwe technologieën in de auto en langs de weg, zoals intelligente verkeerslichten en sensoren om uitstoot en geluid te meten, bieden kansen om beter in te spelen op de groeiende mobiliteitsbehoefte”, aldus de Noord-Hollandse gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof. “Door daarbij het aanbod van schone alternatieven en deelsystemen te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat mobiliteit slimmer, schoner en veiliger wordt, precies wat we als provincie willen.”

De provincie is al langer bezig met Smart Mobility en heeft tot aan 2025 verschillende activiteiten gepland. Alle verkeerslichten worden intelligent gemaakt, aan bepaalde groepen wordt voorrang gegeven bij verkeerslichten en brugopeningen worden beter afgestemd op basis van de passerende schepen én de hoeveelheid verkeer. Alle wegwerkzaamheden, omleidingsroutes en verkeersborden worden digitaal aangeboden aan navigatiesystemen zodat weggebruikers verder kunnen kijken dan hun voorruit.

Hiernaast stimuleert Noord-Holland het gebruik van schone vervoerwijzen zoals openbaar vervoer, fiets en elektrische (deel)auto’s en wordt onderzocht op welke wijze slimme algoritmes en zelfrijdende voertuigen en andere slimme toepassingen bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals voor bereikbaarheid, wonen, klimaat en economie en leefbaarheid.

Focus

Deze plannen staan in de Focus Smart Mobility. Hiervoor is in totaal meer dan 15 miljoen euro nodig, waarvan een kleine 5 miljoen al beschikbaar is gesteld. Dit wordt geïnvesteerd in de uitrol van intelligente verkeerslichten. Nu vragen Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten dus in te stemmen met het voorstel voor een investering van 6,8 miljoen euro. Voor de resterende 4 miljoen wordt gezocht naar externe dekking of naar landelijke en Europese subsidies.

De provincie ziet in ieder geval vier mondiale trends waardoor het mobiliteitssysteem verandert. Het gaat dan om de intrede van deelsystemen, de elektrificatie en automatisering van voertuigen en de toenemende digitalisering. “Hoewel we vanuit de provincie deze ontwikkelingen niet zelf in de hand hebben, zijn ze wel te beïnvloeden in termen van richting en snelheid. Dat vergt kennis over deze ontwikkelingen en de mogelijke implicaties ervan voor de mobiliteit in Noord-Holland. Én het vergt samenwerking met partijen die leidend zijn in de mobiliteitswereld: andere overheden, kennisinstellingen en bedrijven”, aldus de provincie.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.