Helmond proeftuin voor zuinig vrachttransport

Op 28 oktober wordt in Helmond het FREILOT-project gelanceerd. Het project, met een looptijd van 2,5 jaar, wordt mede gefinancierd door de EU en richt zich op energiezuinig vrachttransport in stedelijk gebied.
Helmond is een van de pilotsteden in het project. Tijdens een kick-off bijeenkomst worden demonstraties met beschikbare technologie gehouden.
Opzet van FEILOT is om het brandstofverbruik van het vrachtvervoer flink omlaag te brengen. Om dit doel te bereiken wordt een aantal innovatieve maatregelen op kruisingen geïmplementeerd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat geselecteerde zware voertuigen minder vaak behoeven te stoppen. Voertuigen met specifieke karakteristieken of van een specifieke vloot worden herkend en krijgen prioriteit op kruisingen. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat de coördinatie tussen kruisingen vooral voor de zware voertuigen optimaal werkt.
Verder wil men  acceleratiebegrenzer gaan inzetten. FREILOT zorgt voor het optimaliseren van de verkeersregelsystemen, rekening houdend met vrachtvoertuigen die voorzien zijn deze acceleratie- of snelheidsbegrenzers.. Andere thema’s zijn rijtaakondersteuning gericht op minder brandstof gebruik en maatregelen in de logistieke sfeer, zoals het reserveren van laad- en losplaatsen bij de bestemming.
Het testgebied omvat de hoofdroute door Helmond. De 11 kruisingen zijn onderling verbonden in een adaptief verkeersregelsysteem. Het verkeersregelsysteem wordt uitgebreid met extra sensoren en communicatieapparatuur om de testvloot te kunnen herkennen.
Binnen het netwerkregelsysteem worden de actuele rijtijden en verwachte aantal stops berekend voor de twee routes waarlangs de testvloot de stad kan verlaten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.