Auto vol ADAS-apparatuur doet mee aan TNO-test. FOTO VerkeersNet

‘Kleine infrastructurele aanpassingen vergroten rendement ADAS’

Steeds meer auto’s worden uitgerust met rijtaakondersteunende systemen en die kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal slachtoffers aan het verkeer. Tegelijkertijd lijkt volledig autonoom rijden nog enkele decennia weg. Welke infrastructurele aanpassingen kunnen worden gedaan om de kansen van dergelijke Advanced Driver Assist Systems (ADAS) volledig te benutten en dus de verkeersveiligheid te verbeteren?  

RoyalHaskoningDHV heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar ADAS-toepassingen en heeft op basis hiervan een schema gemaakt. Hierin is inzichtelijk gemaakt bij welke rijtaken ADAS-toepassingen kunnen helpen, wat daarvoor nodig is aan de infrastructuur en op welke termijn dit naar verwachting dominant zal worden.

Menselijke fouten

De komende jaren worden interessant als het gaat over ADAS-toepassingen, is de verwachting. Want er komen steeds meer van dergelijke systemen en een aantal rijtaakondersteunende systemen is vanaf 2022 zelfs verplicht in nieuwe modellen personenauto’s. Dit biedt kansen om het aantal ongevallen door menselijke fouten te verminderen. In Nederland is op dat gebied veel te winnen. De Verkeersveiligheidscoalitie wees er vorige week op dat het Nederlandse wagenpark flink verouderd is, waardoor kansen gemist worden op het vlak van innovatie actieve veiligheidssystemen (ADAS), waaronder intelligente snelheidsassistentie (ISA).

Tegelijkertijd werken dergelijke technieken momenteel nog niet optimaal, bijvoorbeeld in alle weersomstandigheden. Er is bovendien sprake van bestuurders die de techniek niet voldoende vertrouwen, terwijl anderen juist te gemakkelijk hun handen van het stuur nemen. Als laatste is de constatering dat het niet haalbaar is om de infrastructuur volledig aan te passen op deze ADAS-toepassingen. De kosten daarvoor zijn erg hoog, de ontwikkelingen gaan enorm snel en de infrastructuur is hiervoor niet flexibel genoeg.

Dit betekent echter niet dat er geen kansen liggen voor technieken die de verkeersveiligheid ten goede komen. Volgens RoyalHaskoningDHV zijn er kleine infrastructurele maatregelen te nemen, om ervoor te zorgen dat de interactie tussen de bestuurder, de infrastructuur en de rijtaakondersteunende systemen op de juiste manier plaatsvindt. Zo kunnen alle baten van slimme technieken voor een betere verkeersveiligheid toch worden benut.

Taak wegbeheerder

Er zijn verschillende rijtaken waarbij ADAS-toepassingen afhankelijk zijn van de inrichting en uitrusting van de infrastructuur. Hier ligt dus ook een taak voor de wegbeheerder, als die de impact van dergelijke toepassingen wil vergroten. Het advies- en ingenieursbureau heeft daarvoor gekeken hoe ADAS een rijtaak kan ondersteunen, hoe (digitale) infrastructuur de ADAS-toepassing beter kan laten functioneren en de termijn waarop dit dominant wordt.

Voor de toekomst liggen er nog een paar belangrijke uitdagingen waar wegbeheerders en de automotive sector aan moeten werken. Dan valt te denken aan afstemming over de aansprakelijkheid en ervoor zorgen dat de systemen ook werken bij alle weers- en lichtomstandigheden. Alsnog zijn er een aantal ontwikkelsporen voor wegbeheerders ontdekt.

Zij moeten als eerste de kans reduceren dat de rijstrookbegrenzing niet wordt gedetecteerd. Daarnaast is het van belang dat verkeersborden met een snelheidslimiet goed leesbaar zijn, zodat er geen conflicten kunnen ontstaan. In de ontwerprichtlijnen kan hier al rekening mee gehouden worden. Het derde punt betreft de ontwikkeling van een digitale kaart. Dit moet gestimuleerd worden. Als laatste kunnen wegbeheerders aan de slag met de communicatie met VRI’s.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

'Kleine infrastructurele aanpassingen vergroten rendement ADAS' - VerkeersNet
Auto vol ADAS-apparatuur doet mee aan TNO-test. FOTO VerkeersNet

‘Kleine infrastructurele aanpassingen vergroten rendement ADAS’

Steeds meer auto’s worden uitgerust met rijtaakondersteunende systemen en die kunnen een bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal slachtoffers aan het verkeer. Tegelijkertijd lijkt volledig autonoom rijden nog enkele decennia weg. Welke infrastructurele aanpassingen kunnen worden gedaan om de kansen van dergelijke Advanced Driver Assist Systems (ADAS) volledig te benutten en dus de verkeersveiligheid te verbeteren?  

RoyalHaskoningDHV heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar ADAS-toepassingen en heeft op basis hiervan een schema gemaakt. Hierin is inzichtelijk gemaakt bij welke rijtaken ADAS-toepassingen kunnen helpen, wat daarvoor nodig is aan de infrastructuur en op welke termijn dit naar verwachting dominant zal worden.

Menselijke fouten

De komende jaren worden interessant als het gaat over ADAS-toepassingen, is de verwachting. Want er komen steeds meer van dergelijke systemen en een aantal rijtaakondersteunende systemen is vanaf 2022 zelfs verplicht in nieuwe modellen personenauto’s. Dit biedt kansen om het aantal ongevallen door menselijke fouten te verminderen. In Nederland is op dat gebied veel te winnen. De Verkeersveiligheidscoalitie wees er vorige week op dat het Nederlandse wagenpark flink verouderd is, waardoor kansen gemist worden op het vlak van innovatie actieve veiligheidssystemen (ADAS), waaronder intelligente snelheidsassistentie (ISA).

Tegelijkertijd werken dergelijke technieken momenteel nog niet optimaal, bijvoorbeeld in alle weersomstandigheden. Er is bovendien sprake van bestuurders die de techniek niet voldoende vertrouwen, terwijl anderen juist te gemakkelijk hun handen van het stuur nemen. Als laatste is de constatering dat het niet haalbaar is om de infrastructuur volledig aan te passen op deze ADAS-toepassingen. De kosten daarvoor zijn erg hoog, de ontwikkelingen gaan enorm snel en de infrastructuur is hiervoor niet flexibel genoeg.

Dit betekent echter niet dat er geen kansen liggen voor technieken die de verkeersveiligheid ten goede komen. Volgens RoyalHaskoningDHV zijn er kleine infrastructurele maatregelen te nemen, om ervoor te zorgen dat de interactie tussen de bestuurder, de infrastructuur en de rijtaakondersteunende systemen op de juiste manier plaatsvindt. Zo kunnen alle baten van slimme technieken voor een betere verkeersveiligheid toch worden benut.

Taak wegbeheerder

Er zijn verschillende rijtaken waarbij ADAS-toepassingen afhankelijk zijn van de inrichting en uitrusting van de infrastructuur. Hier ligt dus ook een taak voor de wegbeheerder, als die de impact van dergelijke toepassingen wil vergroten. Het advies- en ingenieursbureau heeft daarvoor gekeken hoe ADAS een rijtaak kan ondersteunen, hoe (digitale) infrastructuur de ADAS-toepassing beter kan laten functioneren en de termijn waarop dit dominant wordt.

Voor de toekomst liggen er nog een paar belangrijke uitdagingen waar wegbeheerders en de automotive sector aan moeten werken. Dan valt te denken aan afstemming over de aansprakelijkheid en ervoor zorgen dat de systemen ook werken bij alle weers- en lichtomstandigheden. Alsnog zijn er een aantal ontwikkelsporen voor wegbeheerders ontdekt.

Zij moeten als eerste de kans reduceren dat de rijstrookbegrenzing niet wordt gedetecteerd. Daarnaast is het van belang dat verkeersborden met een snelheidslimiet goed leesbaar zijn, zodat er geen conflicten kunnen ontstaan. In de ontwerprichtlijnen kan hier al rekening mee gehouden worden. Het derde punt betreft de ontwikkeling van een digitale kaart. Dit moet gestimuleerd worden. Als laatste kunnen wegbeheerders aan de slag met de communicatie met VRI’s.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.