Meer inzicht in verkeersgedrag door camera met LiDAR-technologie

Inzicht in het gedrag van weggebruikers is onmisbaar voor het oplossen van verkeersknelpunten. Een nieuw soort verkeerscamera met LiDAR-technologie kan dit bieden. Die innovatie wordt inmiddels in twee Nederlandse plaatsen als proef ingezet en geeft inzicht in verkeersgedrag, kan doorstromingseffecten berekenen en verkeerstellingen uitvoeren. Allemaal zonder problemen rondom privacy.

Deze verkeerscamera is te zien bij testen in Hengelo en pilots in Holten-Nijverdal en Drachten en komt uit de koker van het bedrijf Mindhash. Mede-ontwikkelaar Lasse Licht van Mindhash: “We wilden kijken hoe wij als techneuten een bijdrage kunnen leveren aan het veiliger maken van het Nederlandse verkeer.”

Ze kozen voor LiDAR, een technologie die al gebruikt wordt door zelfrijdende auto’s en waarin miljoenen worden geïnvesteerd. De verwachting is dat de techniek steeds goedkoper zal worden. De camera functioneert zoals een radar en werkt met lichtpulsen. Zo wordt de omgeving gescand, wat zorgt voor een zogenaamde ‘3D-pointcloud’ van de omgeving. Dit geeft een nauwkeurig beeld van de verkeersdeelnemers op een weg.

Inzicht in verkeersgedrag

“We zien precies hoe veel en waar de verkeersdeelnemers zich op de weg bevinden, hoe groot het object is en hoe hard het voertuig gaat”, aldus Licht. Veel manieren om verkeerstellingen uit te voeren, zijn bij drukte minder nauwkeurig. Daar is bij deze innovatie geen sprake van. Een belangrijk aanvullend voordeel is dus dat het inzicht geeft in de manier waarop verkeersdeelnemers zich gedragen in het verkeer.

Een initiële test in Hengelo geeft inzicht in het gedrag op een gevaarlijke kruising. Door de verkeerssituatie moeten fietsers hier afremmen om zicht te krijgen op het kruisende verkeer. Een meting en daaropvolgende analyse lieten zien dat 8 procent van de fietsers aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel gaat fietsen om op die manier sneller door te kunnen. “Dit soort inzichten in gedrag kan helpen om knelpunten aan te pakken”, aldus Licht.

Informatie voor beleidskeuzes

De LiDAR-camera toont niet op detailniveau op wat voor type fiets de verkeersdeelnemer rijdt. Toch is daar volgens Licht met de verzamelde data wel iets over te zeggen, op basis van de positie op het fietspad en de snelheid. Ook zijn bijvoorbeeld pelotons duidelijk te herkennen, waardoor een conclusie kan worden getrokken over wielrenners op een weg.

Die data biedt extra informatie om beleidskeuzes te maken. Licht schetst een voorbeeld: “Je hoort vaak dat inwoners klagen over wielrenners en dan moeten de gemeenten daarop handelen. Maar het ontbreekt vaak aan cijfers die aantonen of zo’n investering echt nodig is en wat de beste keuze is.”

Pilots

Daarnaast noemt Licht de pilot op een weg tussen Holten en Nijverdal. De provincie Overijssel wil weten hoeveel en welk type verkeer er daadwerkelijk over deze toeristenweg rijdt op een drukke en zonnige zondag in deze coronatijden.

Een tweede pilot vindt plaats in Drachten in Friesland. Hier is de verkeerscamera ingezet om te kijken naar het gedrag van verkeersdeelnemers op een shared space-kruising. Het echte aantal ongevallen is laag, maar de metingen toonden wel dat er veel verkeersdeelnemers abrupt remmen. Dit toont dat hier dat er een hoog risico bestaat op bijna-ongevallen.

Tekst loopt door onder foto

LiDAR-camera van Mindhash in Drachten (foto: Mindhash)

In de noordelijke provincie wordt niet alleen informatie geboden over de verkeersveiligheid. “Geven de voertuigen elkaar wel voorrang op dit type kruispunt of staan voertuigen hier langer stil”, noemt Licht een vraagstuk waar de techniek antwoord op kan geven. “Wij kunnen bij zo’n shared space-kruising iets zeggen over het effect op de doorstroming, op de verkeersveiligheid en op de CO2-uitstoot.”

Privacy

Gemeenten of provincies hoeven zich geen zorgen te maken om privacy-problemen, die normale camera’s in de openbare ruimte wel hebben. Je mag namelijk niet zomaar beelden opnemen. In de oplossing van Mindhash zijn echter geen gezichten of kentekens te herkennen. “Het is dus onmogelijk terug te leiden naar een persoon.”

De oplossing heeft de naam StreetAnalytics gekregen. Een verwijzing naar Google Analytics, de dienst waarbij heel precies statistieken van een website worden verzameld. Deze techniek stelt overheden in staat om bij te houden welke ingrijpen verstandig zijn én achteraf wat de impact is. “We doen allerlei aanpassingen aan infrastructuur, maar houden nauwelijks bij wat het effect is en hoe lang dat effect duurt. Dat is eigenlijk zonde”, aldus Licht.

Licht hoopt dan ook dat overheden deze techniek juist inzetten bij knelpunten die gemeenten toch al willen aanpakken. In zo’n geval kunnen voor- en nametingen worden uitgevoerd over de doorstroming, het aantal ongevallen en bijna-ongevallen en de ontsluiting. “Het is goed om daar naar effecten te kijken.”

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Meer inzicht in verkeersgedrag door camera met LiDAR-technologie”

[email protected]|27.05.21|11:06

Ik ben ingelogged en heb een abonnement genomen maar krijg geen toegang tot de artikelen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.