TomTom claimt vijf procent reistijdbesparing voor alle automobilisten

TomTom stelt dat als 10% van alle bestuurders met TomTom’s HD Traffic systeem zou rijden, de reistijd van alle bestuurders tot 5% zou verminderen. TomTom beroept zich hierbij op eigen reistijdmetingen en op enkele modelstudies die het positieve effect van routegeleiding zouden onderschrijven.
TomTom gaat ervan uit dat als een minderheid van bestuurders nauwkeurige file-informatie gebruikt om volle wegen te vermijden, de meerderheid van bestuurders die geen file-informatie gebruikt, hiervan profiteert. Dit komt omdat het gedrag van de geïnformeerde bestuurdersgemeenschap zorgt voor een efficiënter gebruik van het wegennet en daar hebben alle weggebruikers profijt van. Geïnformeerde gebruikers dragen niet bij aan filevorming, omdat zij een andere weg nemen, met als gevolg dat de mensen die nog steeds via verstopte wegen rijden minder lang in de file staan, aldus TomTom.
Het is nog niet mogelijk om de 5% reistijdverbetering voor iedereen te testen, omdat de 10% penetratie nog nergens bereikt is, aldus TomTom verder. Om de beoogde 10% HD Traffic gebruikers te bereiken moeten 20 keer meer bestuurders in de landen waar deze dienst geboden wordt van HD Traffic gebruik gaan maken dan nu nog het geval is.
Maar TomTom wijst erop dat er wel gegevens bekend zijn over zogenaamde IQ-routes die weliswaar geen realtime alternatieven om de files bieden, zoals HD Traffic, maar wel de slimste weg adviseren afhankelijk van wegprofiel, tijdstip van de dag en dergelijke. Daarbij valt gemiddeld 2-4% op de reistijd te besparen. Tom HD Traffic gebruikers zouden volgens TomTom echter tot 15% reistijd kunnen besparen en bij een grotere penetratie zou dit tot 5% reistijdbesparing voor iedereen leiden (bij nog grotere penetraties – een Duitse studie noemt 35% – zou het voordeel overigens weer teniet worden gedaan,omdat iedereen dan dezelfde alternatieve routes kiest). TomTom publiceert geen eigen modelstudies om de 5%-claim te onderbouwen, maar verwijst naar enkele meer algemene modelstudies van enkele jaren geleden.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.